Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Hantera layoutteman
 
Hantera layoutteman
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Teman.
En lista över alla teman som finns tillgängliga i filen visas. Fördefinierade teman (teman som medföljer FileMaker Pro) är omgivna av hakparenteser ([ ]). Kolumnen # layouter visar antalet layouter som varje tema används av.
2. I dialogrutan Hantera teman:
 
För att
Gör så här
Byta namn på ett tema
Markera ett anpassat tema, klicka på Byt namn och ange ett nytt namn.
Tips!  Som standard har ett anpassat tema samma namn som det fördefinierade FileMaker Pro-tema som det baseras på. Byt namn på det anpassade temat för att undvika problem.
Duplicera ett tema
Markera ett tema och klicka på Duplicera.
Kopiera och klistra in ett tema
Markera ett tema och tryck på Ctrl+C (Windows) eller Kommando-C (macOS). Sedan trycker du på Ctrl+V (Windows) eller Kommando-V (macOS).
Radera ett tema
Markera ett tema och klicka på Radera.
3. Stäng dialogrutan Hantera teman genom att klicka på OK.
Relaterade avsnitt 
Spara ett layouttema
Importera layoutteman