Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman
 
Spara och hantera layoutteman
Du kan skapa teman i FileMaker Pro genom att göra ändringar i layoutformat och sedan spara ändringarna i temat. Du kan skapa ett nytt tema eller byta namn på det aktuella temat. Du kan inte använda format i andra layouter förrän du har sparat formatet i ett tema.
Du kan använda dialogrutan Hantera teman för att:
se hur många teman som finns i en fil
se hur många layouter varje tema används på
byta namn, duplicera eller ta bort teman från en fil
importera teman från andra FileMaker Pro-filer