Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Spara ett layouttema
 
Spara ett layouttema
Om du har ändrat formatattributen på en layout kan du spara ändringarna i ett tema. Genom att spara på temanivå kan du använda temat och alla dess format på andra layouter och importera temat och formaten till en annan fil.
Så här sparar du ett tema:
1. Skapar nya format eller redigera befintliga format i Layoutläge och spara sedan ändringarna. Mer information finns i Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder eller Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
En asterisk (*) visas efter temats namn och pilen blir röd, vilket visar att temats definition har ändrats.
3. Vid Tema klickar du på Knappen Osparat tema och gör något av följande:
 
För att
Välj
Spara formatändringar som du har gjort på temanivå
Spara ändringar i tema. Ändringarna tillämpas på alla layouter i filen som använder detta tema. (Mer information finns i Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden.)
Obs!  Standardteman som medföljer FileMaker Pro visas i hakparenteser ([ ]) i dialogrutan Hantera teman. När du sparar ändringar i ett standardtema kommer namnet att behållas, men hakparenteserna försvinner i dialogrutan Hantera teman, vilket visar att temats attribut inte är desamma som de ursprungliga standardinställningarna. Du kan när som helst tillämpa ett FileMaker Pro-tema på nytt. Mer information finns i Ändra tema i en layout.
Spara ändringar du gjort i ett nytt tema och låt det ursprungliga temat vara oförändrat
Spara som nytt tema, ange ett nytt namn och klicka på OK.
Byta namn på temat
Byt namn på tema, ange ett nytt namn och klicka sedan på OK.
Ta bort alla ändringar som gjorts sedan sist du sparade ett format på temanivå
Återställ ändringar i tema.
Kommentar 
Uppdateringar i FileMaker Pro-programvaran som innehåller formateringsändringar i de fördefinierade temana eller vissa alternativ för filreparation kan leda till att dina anpassade teman uppdateras. Se Ändra tema i en layout och Ange avancerade alternativ för filåterställning.
Relaterade avsnitt 
Importera layoutteman