Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Spara och hantera layoutteman > Importera layoutteman
 
Importera layoutteman
Du måste ha fullständig layoutbehörighet till både käll- och destinationsfilerna för att kunna importera teman. Se Ändra behörighet för poster och Ändra layoutbehörighet.
Så här importerar du ett tema:
1. Öppna filen du vill importera temat till.
2. Välj Arkiv > Hantera > Teman.
Tips!  I Layoutläget kan du också välja menyn Layouter > Ändra tema > Importera teman.
3. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera teman.
4. Markera filen som innehåller temana som du vill importera och klicka sedan på Öppna.
5. Markera de teman som du vill importera i dialogrutan Importera teman.
6. Klicka på OK.
De importerade temana visas i dialogrutan Hantera teman i den ordning som de importerades.
7. Stäng dialogrutan Hantera teman genom att klicka på OK.
När du importerar ett tema loggas en post i en import.log-fil som finns i samma mapp som databasen. Dubbelklicka på loggfilen för att visa loggposterna.
Relaterade avsnitt 
Spara ett layouttema
Hantera layoutteman