Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Avsluta script
 
Avsluta script
Användning 
Tvingar det script, delscript eller externa script som körs att stoppas omedelbart.
Se även 
Format 
Avsluta script [Textresultat: <formel>]
Tillval 
<formel> anger ett värde som ska skickas tillbaka till det överordnade scriptet. Värdet baseras oftast på status för det aktuella scriptet.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om Avsluta script används i delscriptet återupptas huvudscriptet, med eller utan valfritt scriptresultat. Om det valfria scriptresultatet har angetts returneras scriptresultatet och lagras i huvudscriptet tills ett annat delscript som returnerar ett värde anropas. Scriptresultatet raderas när du avslutar huvudscriptet. Scriptresultatet kan lagras i en lokal eller global variabel för att användas senare.
I script som körs av vissa scripttriggers kan du använda det här scriptsteget för att returnera Sant eller Falskt i syfte att avgöra om den utlösande händelsen behandlas. Mer information finns i Referens för scripttriggers.
Exempel 1 
Utför en sökning och skriver ut. Om inga poster hittas visas alla poster och scriptet avslutas.
Utför sökning [Spara]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa alla
Avsluta script [Textresultat: ]
End If
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Exempel 2 
Skriver ut obetalda fakturor. I delscriptet Skriv ut kan användare välja om de vill skriva ut fakturor. Om användare väljer att skriva ut använder Avsluta script ett scriptresultat för att ange "Utskrivet den <aktuellt datum>" i Statusfältet.
Huvudscript: Skriv ut obetalda fakturor
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
Utför sökning [Återställ]
#Anropar delscriptet "Skriv ut" som anges nedan
Utför script ["Skriv ut"]
#Fortsätter när delscriptet har slutförts
If [Get ( Scriptresultat ) = 1]
Ersätt fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Status; "Utskrivet den" & Hämta ( AktuelltDatum )]
Else
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If
Delscript: Skriv ut
Visa anpassad dialogruta ["Skriv ut obetalda fakturor"; "Vill du skriva ut obetalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Else
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
End If
#Använder parametern Resultat för att skicka användarens val till huvudscriptet
Avsluta script [Textresultat: Get ( SenasteMeddelandeval )]
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( Scriptresultat )
Scriptsteget Avbryt script
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler