Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll
 
Scriptsteg i kategorin Kontroll
Scriptsteg i kategorin Kontroll styr scripten genom att tala om för FileMaker Pro exakt vad som ska göras när och om specifika förhållanden uppstår.
Använd dessa scriptsteg när du vill:
anropa scripts och delscripts
göra paus i och fortsätta ett script, baserat på definierade villkor
utföra villkorsstyrda scriptsteg med if/then/else-logik
stoppa ett script innan det är klart, om ett visst villkor har uppfyllts
skapa loopar som utför en serie steg i ett script upprepade gånger tills ett villkor har uppfyllts
anropa ett script med ett visst intervall eller när en iOS-enhet går till ett går ut från en zon