Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Avbryt script
 
Avbryt script
Användning 
Tvingar alla scripts, delscripts eller externa scripts som körs i det aktuella FileMaker-programmet att stoppas omedelbart.
Se även 
Format 
Avbryt script
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Avbryt script kan försätta databasen i ett oförutsägbart tillstånd. Scriptet kan till exempel avbrytas i en oförutsägbar layout, vy eller i ett oförutsägbart läge.
Exempel 1 
Utför en sökning och skriver ut. Om inga poster hittas visas alla poster och scriptet avbryts.
Utför sökning [Spara]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa alla
Avbryt script
End If
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Exempel 2 
Scriptet Skriv ut obetalda fakturor anropar delscriptet Skriv ut. Om användaren väljer att inte skriva ut fakturor stoppas scriptet och delscriptet. Om användaren väljer att skriva ut fakturor skrivs obetalda fakturor som matchar sökvillkoren ut. Alla poster visas och sorteras efter utskrift.
Huvudscript: Skriv ut obetalda fakturor
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
Utför sökning [Återställ]
#Anropar delscriptet "Skriv ut" som anges nedan
Utför script ["Skriv ut"]
#Fortsätter när delscriptet har slutförts om användaren valt att skriva ut fakturorna
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Delscript: Skriv ut
Visa anpassad dialogruta ["Skriv ut obetalda fakturor"; "Vill du skriva ut obetalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Else
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
#Avbryter både delscript och huvudscript
Avbryt script
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Avsluta script
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)