Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Else If
 
Else If
Användning 
Utvärderar en boolesk (logisk) beräkning och utför en villkorlig åtgärd baserat på utvärderingen, som If.
Se även 
Format 
Else If [<Logisk beräkning>]
Tillval 
<Logisk beräkning> anger den beräkning du vill ska utvärderas.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Else If måste följa på scriptsteget If eller ett annat Else If-scriptsteg. Else If kan inte följa på ett scriptsteget Else.
När ett If-scriptsteg utvärderas till falskt fortsätter scriptkörningen till Else If-scriptsteget. När ett Else If-uttryck utvärderas till sant körs samtliga steg under Else If. En utvärdering till sant avslutar Else If-processen och när nästa Else If- eller Else-uttryck påträffas fortsätter körningen vid scriptsteget End If.
Exempel 1 
Utför en sökning och sorterar posterna. Om inga poster matchar sökposten visas en anpassad dialogruta.
Utför sökning [Återställ]
If [ Get ( SenasteFel ) = 0 ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Else If [ Get ( SenasteFel ) = 401 ]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Funktionen If
If-struktur, exempel
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler