Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Else
 
Else
Användning 
Utför en alternativ uppsättning scriptsteg när scriptstegen If eller Else If utvärderas till falskt.
Se även 
Format 
Else
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Else måste följa på ett If-scriptsteg eller Else If-scriptsteg. Else kan inte följa på ett annat Else-scriptsteg.
När alla If-scriptsteg och Else If-scriptsteg utvärderas till falskt fortsätter scriptkörningen till Else-scriptsteget. Scriptstegen under Else körs och scriptkörningen fortsätter till scriptsteget End If.
Exempel 1 
Utför en sökning. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Om poster hittas sorteras sökresultatet.
Utför sökning [Spara]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Sök poster"; "Inga poster hittades."]
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Else If
If-struktur, exempel
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)