Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Werken met gegevens in tijdvelden
 
Werken met gegevens in tijdvelden
Wanneer u gegevens in tijdvelden invoert, typt u de gegevens volgens de systeeminstellingen die bij de aanmaak van het bestand werden gebruikt. Typ het tijdstip van de dag (of de tijdsduur) op één van de volgende manieren:
uren: 12
uren en minuten: 12:20
uren, minuten en seconden: 12:20:45
uren, minuten, seconden en fracties van seconden: 12:20:45.89
Opmerkingen 
Als u één cijfer invoert, ziet FileMaker Pro dit cijfer als het uur (typt u 5 in een tijdveld, dan wordt dit cijfer geïndexeerd als 5:00:00).
Typ de tijd van de dag in een 24- of 12-uursopmaak, met of zonder de aanduiding AM of PM. (AM geldt voor een tijd vóór 12:00 's middags.)
U kunt een negatieve tijdsduur invoeren in een tijdveld, zoals –08:40:00. U kunt geen negatieve tijd invoeren als de validatie Restrictie gegevenstype is gedefinieerd voor de veldopties. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
Voor ODBC-gegevensbronnen gelden er beperkingen voor de parameters voor het tijdveld. Minuten en seconden moeten binnen het bereik van 0 tot en met 59 vallen en uren binnen het bereik van 0 tot en met 23. Negatieve waarden worden niet ondersteund.
Verwante onderwerpen 
Bestanden met andere systeeminstellingen openen
Getallen, datums, tijden en tijdstempels zoeken
Tijdvelden
Opmaak opgeven voor tijdvelden
Opties instellen voor velden
Huidige datum of andere variabelen invoegen in velden