Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Records op veld sorteren
 
Records op veld sorteren
Doel 
Sorteert de records in de huidige gevonden reeks volgens de context van een opgegeven veld.
Zie ook 
Opmaak 
Records op veld sorteren[Oplopend/Aflopend/Gekoppelde invoerlijst; <tabel::veld>]
Opties 
Met Geef doelveld op geeft u het veld op waarop u wilt sorteren.
Wanneer u Oplopend kiest, worden gegevens in oplopende volgorde weergegeven.
Wanneer u Aflopend kiest, worden gegevens in aflopende volgorde weergegeven.
Wanneer u Gekoppelde invoerlijst kiest, worden gegevens weergegeven in de volgorde die wordt bepaald door de invoerlijst die is gekoppeld met het veld.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Sorteert de records in de huidige gevonden reeks overeenkomstig de context van een opgegeven veld zodat u scripts kunt maken die net zo werken als het interactieve gebruik van het venstermenu in de tabelweergave. Als u geen veld opgeeft, sorteert het script op het veld dat actief is wanneer het script wordt uitgevoerd. Als er geen actief veld is wanneer het script wordt uitgevoerd, wordt in FileMaker Pro een waarschuwing van een ongeldige sorteervolgorde weergegeven.
Tip  U kunt de records zoeken die u wilt sorteren (met Alle records tonen scriptstap of Zoekopdracht uitvoeren scriptstap) voordat u deze scriptstap uitvoert. U hoeft niet de Ga naar Bladeren scriptstap of Ga naar record/verzoek/pagina scriptstap te gebruiken na de scriptstap Records op veld sorteren.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript sorteert de huidige gevonden reeks op het actieve veld. Het script kan worden gestart door de scriptactivering BijValidatieObject om de sorteervolgorde van de huidige gevonden reeks te handhaven wanneer veldwaarden veranderen.
Records op veld sorteren [Oplopend]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript toont facturen voor het huidige klantnummer, waarbij de recentste factuur bovenaan staat.
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
Records op veld sorteren [Aflopend; Facturen::Factuurnummer]
Verwante onderwerpen 
Records sorteren scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)