Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Zoekopdracht uitvoeren
 
Zoekopdracht uitvoeren
Doel 
Zoekt records met de huidige of bewaarde zoekopdrachten.
Zie ook 
Opmaak 
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Opties 
Via het dialoogvenster 'Zoekopdrachten opgeven' kunt u zoekopdrachten maken en beheren. De zoekopdrachten die u maakt, worden opgeslagen met de scriptstap. Raadpleeg De dialoogvensters Zoekopdrachten opgeven en Zoekopdracht bewerken voor meer informatie.
Wanneer u op Nieuw klikt, wordt het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken geopend waarin u criteria voor een zoekopdracht kunt definiëren.
Met Bewerken opent u de zoekopdracht die u in de lijst hebt geselecteerd.
Met Dupliceren dupliceert u één of meer zoekopdrachten die in de lijst zijn geselecteerd.
Met Verwijderen verwijdert u één of meer zoekopdrachten die in de lijst zijn geselecteerd.
In het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken kunt u criteria van zoekopdrachten maken of bewerken.
Selecteer bij Actie de optie Records zoeken of Records weglaten om op te geven of deze zoekopdracht records zoekt of weglaat. Wanneer u records laat zoeken, worden de records toegevoegd aan de gevonden reeks. Door records weg te laten sluit u ze uit. Een afzonderlijke zoekopdracht kan records zoeken of weglaten; gebruik meerdere opdrachten als u records moet zoeken en weglaten binnen één scriptstap Zoekopdracht uitvoeren.
In Records zoeken indien (of Records weglaten indien) staat een lijst met de velden in de actieve tabel. Als u een zoekopdracht wilt maken, moet u eerst een veld selecteren in de lijst.
Als u een veld wilt selecteren uit een gerelateerde tabel, klikt u op de naam van de actieve tabel boven aan de lijst en selecteert u de gewenste gerelateerde tabel. Selecteer een gerelateerd veld in deze nieuwe lijst.
Wijzig de waarde in het vak Herhaling als u een bepaalde cel van een herhalend veld wilt opgeven.
Typ uw zoekcriteria voor het geselecteerde veld in het vak Criteria.
Klik op Operator invoegen om uw zoekcriteria verder te verfijnen. Raadpleeg Records zoeken.
Klik op Toevoegen om uw criteria toe te voegen aan de zoekopdracht.
Als u bestaande criteria wilt wijzigen, selecteert u de regel met het betreffende veld en de criteria boven in het dialoogvenster en brengt u de gewenste wijzigingen aan in het veld en/of de criteria. Klik op Wijzigen om uw wijzigingen op te slaan.
Als u bestaande criteria wilt verwijderen, selecteert u de regel met het veld en de criteria boven in het dialoogvenster en klikt u op Verwijderen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U kunt 'Zoekopdracht uitvoeren' gebruiken met of zonder een opgegeven zoekopdracht in de scriptstap:
Als u een of meerdere zoekopdrachten opgeeft, opent deze scriptstap de modus Zoeken, voert deze de opgegeven zoekopdrachten uit en opent deze vervolgens de modus Bladeren.
Als u geen zoekopdracht opgeeft:
In de modus Zoeken voert deze scriptstap de huidige zoekopdrachten uit en opent deze daarna de modus Bladeren.
In elke andere modus opent deze scriptstap de modus Zoeken, voert deze de laatste zoekopdracht uit die is uitgevoerd en opent deze daarna de modus Bladeren.
U kunt 'Zoekopdracht uitvoeren' gebruiken na een Ga naar Zoeken scriptstap, waarbij het script wordt onderbroken om de gebruiker zoekcriteria te laten opgeven of de Veld instellen scriptstap wordt gebruikt om zoekcriteria op te geven alvorens een zoekopdracht uit te voeren.
Voorbeeld 1 
Gaat naar de lay-out Factuurgegevens, opent de modus Zoeken, wacht op invoer van de gebruiker, voert een zoekopdracht uit en gaat terug naar de oorspronkelijke lay-out.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Voorbeeld 2 
Gaat naar de modus Zoeken, stelt het veld Datum in op de huidige datum en voert de zoekopdracht uit. Geeft de lay-out Factuurgegevens, de lay-out Facturen of een aangepast dialoogvenster weer, afhankelijk van het aantal gevonden records met de datum van vandaag.
Foutafvanging instellen [Aan]
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Uit]
Veld instellen [Facturen::Datum; Get (HuidigeDatum)]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
If [Get (GevondenTelling) = 1]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Else If [Get (GevondenTelling) > 1]
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Else
Aangepast dialoogvenster tonen ["Geen records gevonden."]
End If
Verwante onderwerpen 
Gevonden reeks beperken scriptstap
Gevonden reeks uitbreiden scriptstap
Record weglaten scriptstap
Gegevensreeksen zoeken
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)