Records sorteren > Opties voor het sorteren van records
 
Opties voor het sorteren van records
Gebruik de volgende opties in het dialoogvenster Records sorteren om records in een bepaalde volgorde te sorteren. Raadpleeg Records sorteren.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Kies een sorteerveld dat in de huidige lay-out zichtbaar is en sorteer het volgens de geselecteerde volgorde
Kies Huidige lay-out (lay-outnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklikt u op een veld in de lijst.
Kies een sorteerveld dat zich in de tabel van de huidige lay-out bevindt
Kies Huidige tabel (tabelnaam) in de lijst met tabellen en dubbelklik op een veld in de lijst.
Verschillende sorteervolgorden toewijzen terwijl u velden toevoegt aan de lijst Sorteervolgorde
Selecteer voor elk sorteerveld een veld in de veldenlijst, selecteer een sorteervolgorde en klik op Verplaatsen.
Sorteren in een eigen volgorde, volgens de volgorde van waarden in een invoerlijst (bijvoorbeeld de rangschikking van maanden)
Selecteer een veld in de veldenlijst, selecteer Eigen volgorde op basis van invoerlijst en kies of definieer een invoerlijst. Raadpleeg Invoerlijsten definiëren.
Records met waarden die niet voorkomen in de opgegeven invoerlijst, worden onderaan gesorteerd op alfabetische volgorde.
De volgorde van de sorteercriteria wijzigen, bijvoorbeeld eerst op regio sorteren en vervolgens op stad
Klik in de lijst Sorteervolgorde op de dubbele pijl links van de veldnaam en sleep het veld naar een nieuwe positie.
De gerelateerde velden op een willekeurige positie in de sorteervolgorde opnemen
Kies een tabel in de lijst met tabellen en dubbelklik vervolgens op een gerelateerd veld in de lijst.
Als de gerelateerde tabel meer dan één overeenkomende record bevat, sorteert FileMaker Pro op de waarde in de eerste overeenkomende record in de gerelateerde tabel, volgens de sorteervolgorde die in de relatie is gedefinieerd. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.
Gerelateerde records (rijen) sorteren in een portaal
Als u over de juiste toegangsprivileges beschikt, kunt u een sorteervolgorde opgeven in het dialoogvenster Relatie bewerken. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.
Een veld verwijderen uit de lijst Sorteervolgorde
Dubbelklik op het veld in de lijst Sorteervolgorde.
Sorteren op resumévelden
Bijvoorbeeld totale verkoopcijfers per regio sorteren, beginnend met het hoogste totaal.
Records opnieuw in aanmaakvolgorde weergeven
Klik op Sorteren opheffen of kies in de bladermodus Records > Sorteren opheffen.
Records sorteren op basis van een andere taal dan diegene die voor het indexeren wordt gebruikt
Selecteer Taal voor veld negeren bij sorteren en kies een taal. Zie Veldindexeringsopties definiëren als u de standaardtaal voor het sorteren wilt wijzigen.
Een nieuwe of gewijzigde record op de juiste positie in de aangepaste volgorde plaatsen nadat u de record vastlegt
Schakel Records in gesorteerde volgorde behouden in. Als dit vakje is uitgeschakeld, blijven nieuwe of gewijzigde records op dezelfde positie in de sorteervolgorde staan tot u een zoekopdracht uitvoert of de records op andere criteria sorteert.
Verwante onderwerpen 
Gegevens zoeken en vervangen