Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar record/verzoek/pagina
 
Ga naar record/verzoek/pagina
Doel 
Gaat naar een record of een rapportpagina, of geeft een zoekopdracht weer.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste/Laatste]
Ga naar record/verzoek/pagina [Vorige/Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan/Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Met dialoogvenster: Aan/Uit ; <formule>]
Opties 
Selecteer Eerste om naar de eerste record in het bestand of de gevonden reeks te gaan (modus Bladeren), de eerste zoekopdracht weer te geven (modus Zoeken) of naar de eerste pagina van een rapport te gaan (modus Schermafdruk).
Selecteer Laatste om naar de laatste record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de laatste zoekopdracht weer te geven of naar de laatste pagina van een rapport te gaan.
Selecteer Vorige om naar de vorige record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de vorige zoekopdracht weer te geven of naar de vorige pagina van een rapport te gaan. Met Afsluiten na laatste geeft u aan dat FileMaker Pro het script moet beëindigen wanneer de laatste record in de gevonden reeks is bereikt. U kunt de optie Afsluiten na laatste gebruiken met de scriptstap Loop om een lus na de laatste record te beëindigen.
Selecteer Volgende om naar de volgende record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de volgende zoekopdracht weer te geven of naar de volgende pagina van een rapport te gaan. Met Afsluiten na laatste geeft u aan dat FileMaker Pro het script of de besturingsstructuur (zoals een lus) moet afsluiten wanneer de laatste record in de gevonden reeks is bereikt.
Met Op berekening geeft u een berekening op om het nummer voor de gewenste record, de zoekopdracht of de pagina te bepalen. Stel Met dialoogvenster in op Aan om het nummer in een dialoogvenster ter bevestiging weer te geven.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
In de modus Bladeren gaat deze scriptstap naar een record, in de modus Zoeken geeft deze een zoekopdracht weer en in de modus Schermafdruk gaat deze naar een rapportpagina.
Scripts op een server en Custom Web Publishing bieden geen ondersteuning voor de optie Op berekening.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit, sorteert de records en gaat naar de eerste record.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript gaat naar het recordnummer dat de gebruiker invoert in het aangepaste dialoogvenster.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Voer het nummer in van de record die u wilt weergeven."; Facturen::Recordnummer]
Ga naar record/verzoek/pagina [Met dialoogvenster: Uit ; Facturen::Recordnummer]
Alle records tonen
Voorbeeld 3 
Bladert steeds opnieuw door records om bestanden te exporteren die in het containerveld staan. Sluit de lus af als een record een leeg containerveld heeft.
Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Container]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Exit Loop If [IsEmpty ( Producten::Container )]
Veldinhoud exporteren [Producten::Container; "$PAD"]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules