Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Records sorteren
 
Records sorteren
Doel 
Sorteert de records in de huidige gevonden reeks volgens de opgegeven criteria.
Zie ook 
Opmaak 
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Aan/Uit]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of een dialoogvenster moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd, waardoor gebruikers verschillende instructies voor de sorteervolgorde kunnen opgeven.
Met Sorteervolgorde opgeven kunt u een sorteervolgorde maken en opslaan bij de scriptstap. Als u Sorteervolgorde opgeven niet inschakelt, gebruikt FileMaker Pro de instructies voor de laatst uitgevoerde sorteeropdracht.
Met Records in gesorteerde volgorde behouden plaatst u een nieuwe of gewijzigde record meteen op de juiste plaats in de aangepaste volgorde nadat de record is vastgelegd. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, blijven nieuwe of gewijzigde records op dezelfde positie in de sorteervolgorde staan totdat u een zoekopdracht uitvoert of de records op andere criteria sorteert.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Zoek de records die u wilt sorteren (met Zoekopdracht uitvoeren scriptstap of Alle records tonen scriptstap) voordat u deze scriptstap uitvoert. Als u een herhalend veld sorteert, sorteert FileMaker Pro alleen op het eerste gegeven in dat veld. U hoeft u niet de Ga naar Bladeren scriptstap of Ga naar record/verzoek/pagina scriptstap te gebruiken na de scriptstap Records sorteren.
U kunt in elke scriptstap Records sorteren een unieke sorteervolgorde opgeven, de sorteerinstructies worden opgeslagen bij de stap, niet bij het script. U kunt deze stap meerdere keren binnen hetzelfde script gebruiken en voor elke keer een andere sorteervolgorde opgeven.
Opmerkingen 
Elementen in de sorteervolgorde die niet geldig zijn wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd, worden genegeerd. Wanneer u een sorteervolgorde opgeeft in een database met meerdere tabellen, slaat FileMaker Pro de tabelnaam voor elk sorteerveld in de sorteervolgorde op. Een sorteervolgorde waarin bijvoorbeeld het veld Achternaam van de tabel Contactpersonen wordt gebruikt, wordt in de sorteervolgorde opgeslagen als Contactpersonen::Achternaam. Als de scriptstap Records sorteren wordt uitgevoerd terwijl een andere tabel dan Contactpersonen de actieve tabel is, kan Contactpersonen::Achternaam niet worden geëvalueerd en wordt dit veld genegeerd in de sorteervolgorde.
Scripts op een server en Custom Web Publishing voeren deze scriptstap uit alsof de optie Met dialoogvenster is ingesteld op Uit. Daarom moet u de optie Sorteervolgorde opgeven gebruiken om de sorteervolgorde in deze scriptstap op te slaan.
Voorbeeld 1 
Gaat naar de lay-out Facturen, voert een zoekopdracht uit, sorteert de records en gaat vervolgens naar de eerste record in de gevonden reeks.
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)