Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptactiveringen > BijVorigeVersieRecord
 
BijVorigeVersieRecord
Voert een script uit voordat een reeks records wordt hersteld door de menuopdracht Records > Vorige versie record of door de Vorige versie record/verzoek scriptstap.
Wanneer wordt het script uitgevoerd
Voordat de gebeurtenis is verwerkt.
De modi waarin de activering kan worden gebruikt
Modi Bladeren en Zoeken.
Resultaat
U kunt de Script afsluiten scriptstap in het geactiveerde script gebruiken om Waar of Onwaar als resultaat te geven.
Waar: de gebeurtenis die het script activeerde, gaat verder.
Onwaar: de gebeurtenis die het script activeerde, is geannuleerd.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptactivering in werking wordt gezet 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Opmerkingen 
Deze activering treedt alleen in werking wanneer er niet-vastgelegde wijzigingen in de record zijn.
Deze scriptactivering treedt in werking als Recordwijzigingen automatisch opslaan in het dialoogvenster Lay-outinstelling niet is geselecteerd wanneer een gebruiker een record herstelt.
Wanneer u klikt op Vorige versie veld in een dialoogvenster voor bevestigingsfouten van velden, wordt deze scriptactivering niet in werking gezet.
Zie Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten voor een lijst met acties die deze scriptactivering niet in werking zetten.
Verwante onderwerpen 
Scriptactiveringen instellen
Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
Scriptactiveringen instellen voor objecten