Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Script afsluiten
 
Script afsluiten
Doel 
Zorgt ervoor dat het actieve script, subscript of externe script direct wordt gestopt.
Zie ook 
Opmaak 
Script afsluiten [Tekstresultaat: <formule>]
Opties 
Met <formule> geeft u een tekstwaarde op om aan het basisscript door te geven. De waarde wordt doorgaans gebaseerd op de status van het huidige script.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als 'Script afsluiten' wordt gebruikt in een subscript, wordt er naar het hoofdscript teruggegaan, met of zonder een optioneel scriptresultaat. Als het optionele scriptresultaat is opgegeven, wordt het scriptresultaat als resultaat gegeven en opgeslagen in het hoofdscript tot een ander subscript dat een waarde als resultaat geeft, wordt aangeroepen. Het scriptresultaat wordt verwijderd wanneer u het hoofdscript afsluit. Het scriptresultaat kan voor later gebruik in een lokale of algemene variabele worden opgeslagen.
In scripts die worden gestart door bepaalde scriptactiveringen kunt u deze scriptstap gebruiken om Waar of Onwaar als resultaat te geven om te bepalen of de activerende gebeurtenis is verwerkt. Raadpleeg Naslaggegevens voor scriptactiveringen.
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld wordt een zoekopdracht uitgevoerd en wordt het resultaat afgedrukt. Indien er geen records worden gevonden, worden alle records weergegeven en wordt het script afgesloten.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Alle records tonen
Script afsluiten [Tekstresultaat: ]
End If
Afdrukken [Met dialoogvenster: Uit]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript drukt niet-betaalde facturen af. In het subscript Afdrukken kunnen gebruikers kiezen of zij facturen willen afdrukken. Als gebruikers willen afdrukken, gebruikt de opdracht Script afsluiten een scriptresultaat om de tekst “Afgedrukt op <huidige datum>” in het statusveld in te voeren.
Hoofdscript: Niet-betaalde facturen afdrukken
Nieuw venster [Stijl: Document; Naam: “Facturen”; Met lay-out: “Facturen afdrukken” (Facturen)]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
#Roept het hierna gedefinieerde subscript "Afdrukken" aan
Script uitvoeren ["Afdrukken"]
#Gaat verder nadat het subscript is voltooid
If [Get (ScriptResultaat)=1]
Veldinhoud vervangen [Met dialoogvenster: Uit; Facturen::Status; "Afgedrukt op " & Get (HuidigeDatum)]
Else
Alle records tonen
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
End If
Subscript: Afdrukken
Aangepast dialoogvenster tonen ["Niet-betaalde facturen afdrukken"; "Wilt u niet-betaalde facturen afdrukken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Afdrukken [Met dialoogvenster: Uit]
Else
Venster sluiten [Huidig venster]
End If
#Gebruikt de resultaatparameter om de keuze van de gebruiker aan het hoofdscript door te geven
Script afsluiten [Tekstresultaat: Get (KeuzeLaatsteBericht)]
Verwante onderwerpen 
Get ( ScriptResultaat ) functie
Script onderbreken scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules