Lay-outs en rapporten maken en beheren > Scriptactiveringen instellen > Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
 
Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
1. Maak het script dat u door een scriptactivering wilt laten activeren.
2. Selecteer een lay-out in de lay-outmodus.
3. Klik op Lay-outinstelling Knop Lay-outinstelling op de lay-outbalk.
4. Klik in het dialoogvenster Lay-outinstelling op het tabblad Scriptactiveringen en dubbelklik op de gebeurtenis die het script moet activeren.
5. Kies in het dialoogvenster Script opgeven het script.
6. (Optioneel) Als u een scriptparameter wilt opgeven, typt u de gewenste tekst. U kunt ook klikken op Bewerken, in het dialoogvenster Berekening opgeven een meer complexe parameter samenstellen en op OK klikken.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Script opgeven te sluiten.
8. Selecteer in het dialoogvenster Lay-outinstelling de modi voor de scriptactivering.
9. Klik op OK.
De badge Badge voor lay-outscriptactivering in een lay-out verschijnt rechts onder in een lay-out waarvoor een lay-outscriptactivering is ingesteld. Als u geen badge ziet, kiest u Weergave > Tonen > Scriptactiveringen. In het dialoogvenster Lay-outs beheren ziet u Badge Lay-out/scriptactivering in het dialoogvenster Lay-outs beheren naast de naam van een lay-out waarvoor een lay-outscriptactivering is ingesteld.
Scriptactiveringen die zijn ingesteld voor een bepaalde lay-out gelden niet voor andere lay-outs. Als u een scriptactivering wilt opnemen voor meerdere lay-outs, herhaalt u deze stappen voor elke lay-out.