Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding
 
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding
Wanneer u een object met een afbeelding vult, wordt de afbeelding opgeslagen in het FileMaker Pro-bestand en verschijnt deze in elke record die de lay-out gebruikt. U kunt ook een afbeelding in een lay-out invoegen, zodat u naar die afbeelding uit een ander bestand kunt verwijzen. Raadpleeg Afbeeldingen invoegen in een lay-out.
De ondersteunde indelingen van afbeeldingen zijn PNG (.png), BMP (.bmp), TIFF (.tif), GIF (.gif) of JPEG/JFIF (.jpg).
Opmerking  Zorg ervoor dat de opvulling voor een of meer lay-outgedeelten transparant is voordat u de lay-outachtergrond met een afbeelding vult. Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond.
Zo vult u een object, een lay-outgedeelte of een lay-outachtergrond op met een afbeelding:
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om deze te selecteren.
Opmerking  Zorg ervoor dat geen objecten of gedeelten zijn geselecteerd voordat u de lay-outachtergrond selecteert.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Als u het uiterlijk van het object of het hoofdgedeelte wilt wijzigen wanneer het een bepaalde status heeft (bijvoorbeeld wanneer een knop wordt ingedrukt), kiest u uit de lijst met objectstatussen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).
Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.
4. Kies in het onderdeel Grafisch de optie Afbeelding onder Opvullen.
5. Selecteer een afbeeldingsbestand en klik vervolgens op Openen (Windows) of Invoegen (macOS).
Tip  Als u een ingevoegd afbeeldingsbestand wilt wijzigen, klikt u op Kiezen en selecteert u een ander bestand.
6. Kies een vuloptie.
Bijsnijden verdeelt een afbeelding in segmenten die het object, het lay-outgedeelte of de lay-outachtergrond opvullen. Door een deel van een afbeelding te gebruiken als opvulling (zoals een deel van een bedrijfslogo) verzekert u dat de kleuren in de lay-out overeenkomen met het merk en kunt u kleur in meerdere lay-outs gebruiken zonder dat het bestand aanzienlijk groter wordt.
Opmerkingen 
Segmentopvullingen geven geen lijnen of afgeronde hoeken weer en cirkels worden als vierkante afbeeldingen weergegeven.
Voor de export van een afbeelding in de modus Lay-out klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Opvulafbeelding exporteren. Kies een locatie en typ een bestandsnaam. Klik vervolgens op Opslaan. U kunt geen afbeelding exporteren als u de optie 'Alleen verwijzing naar het bestand opslaan' instelt.
De opvulling van de lay-outachtergrond wordt niet toegepast op de navigatiegedeelten.