Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond
 
Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond
Zo wijzigt u het uiterlijk van objecten of lay-outonderdelen:
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten of een lgedeeltelabel van een lay-out.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Als u het uiterlijk van het object of het hoofdgedeelte wilt wijzigen wanneer het een bepaalde status heeft (bijvoorbeeld wanneer een knop wordt ingedrukt), kiest u uit de lijst met objectstatussen (de tweede lijst op het tabblad).
Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.
4. Selecteer in het gebied Grafisch de opties die u wilt gebruiken.
Gebied Grafisch van het infovenster
 
Als u dit wilt toevoegen of wijzigen
Kiest u
De opvulling van een object (inclusief de achtergronden van tekstobjecten, velden en portalen) of het lay-outgedeelte
Opvullen
De opvulling die u opgeeft voor het hoofdgedeelte, wordt tevens gebruikt voor de tabelachtergrond in de Tabelweergave.
Als uw instelling voor de opvulling niet verschijnt in een portaal, stelt u de portaalrijen in op transparant. Raadpleeg Portalen opmaken.
De rand rond een object of lay-outgedeelte
Een combinatie van randen
Besturingselement voor randen
De randen tussen herhalende velden of portaalrijen
Randen tussen herhalingen Besturingselement voor alternatieve rijrand.
De stijl en breedte van de rand rond een object of lay-outgedeelte
Lijn
De kleur van de rand rond een object of lay-outgedeelte
Kleur Knop Palet voor lijnkleur
De vorm van de hoeken van een object of lay-outgedeelte
Hoekafronding
Geef met een waarde in punten het uiterlijk aan van elke hoek die u wilt afronden. Hoe hoger de waarde, hoe meer de hoek wordt afgerond.
De transparantie van de vulkleur
De schuifregelaar Transparantie
Windows: sleep de schuifregelaar in de kleurenpalet.
macOS: Klik op Andere kleur in de kleurenpalet en sleep vervolgens de schuifregelaar.
Een aangepaste kleur
Opvullen of Lijn
Themakleuren in kleurenpalet
Als u een aangepast kleur wilt maken, sleept u een kleur uit de kleurenpalet of het kleurstaal naar het gebied van de themakleuren en klikt u vervolgens op de kleur. De lichte en donkere variaties van de aangepaste kleur worden door FileMaker Pro gegenereerd.) U kunt bestaande themakleuren vervangen of nieuwe themakleuren eraan toevoegen.
De RGB-waarde van een kleur in hexadecimale notatie verschijnt in het tekstvak. U kunt een waarde bestaande uit drie of zes tekens invoeren of plakken.
Klik op Knop voor voorbeeldkleur om een specifieke kleurwaarde in te voeren. Plaats vervolgens de muisaanwijzer op een kleur dat u wilt vastleggen en klik vervolgens.
Zo vult u de lay-outachtergrond op met een effen kleur:
1. Zorg in de modus Lay-out ervoor dat de opvulling voor een of meer lay-outgedeelten transparant is.
Raadpleeg hieronder “Zo maakt u een object, een lay-outgedeelte of de lay-outachtergrond transparant”.
2. Zorg ervoor dat geen objecten of lay-outgedeelten zijn geselecteerd en klik vervolgens op een willekeurige plaats op de lay-outachtergrond om die te selecteren.
3. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Kies opties in het gebied Grafisch.
4. Kies onder Opvullen de optie Effen kleur.
5. Klik op Knop Palet voor vulkleur en kies vervolgens een kleur uit het kleurenpalet.
U kunt een aangepaste kleur gebruiken. Raadpleeg het bovenstaande onderdeel.
6. Als u de transparantie van de vulkleur wilt wijzigen, klikt u opnieuw op Knop Palet voor vulkleur en sleept u vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (Windows) of klikt u op Andere kleur en sleept u vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (macOS).
Zo maakt u een object, lay-outgedeelte of de lay-outachtergrond transparant:
1. Selecteer in de modus Lay-out een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om die te selecteren.
Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd voordat u de lay-outachtergrond selecteert.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:
In het Infovenster: Kies bij Opvullen en Lijn de optie Geen of transparant Transparante opvulling in kleurenpalet in het kleurenpalet.
Op de opmaakbalk: Kies bij Lijn de optie Geen of transparant Transparante opvulling in kleurenpalet in het kleurenpalet. Kies bij Opvullen transparant Transparante opvulling in kleurenpalet in het kleurenpalet.
Opmerkingen 
U kunt geen afzonderlijke randen instellen voor lijnen, ovalen, cirkels, tabbladbesturingselementen of schuifbesturingselementen.
De opvulling van de lay-outachtergrond wordt niet toegepast op de navigatiegedeelten.
Verwante onderwerpen 
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding
Objecten tekenen en invoegen in een lay-out
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden
Schaduwen en opvulling toevoegen aan lay-outobjecten
Opmaakkenmerken kopiëren tussen lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergronden
De weergavestatus voor een object opgeven