Lay-outs en rapporten maken en beheren > Een lay-out maken > Lay-outs dupliceren, verwijderen of hernoemen
 
Lay-outs dupliceren, verwijderen of hernoemen
U kunt lay-outs dupliceren, verwijderen en hernoemen met de opties in het dialoogvenster Lay-outs beheren.
Zo dupliceert, verwijdert of hernoemt u lay-outs:
1. Sla in de lay-outmodus de lay-out op die u wilt dupliceren, verwijderen of hernoemen.
2. Kies Bestand > Beheren > Lay-outs.
3. Breng in het dialoogvenster Lay-outs beheren de gewenste wijzigingen aan.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een lay-out dupliceren
Selecteer de lay-out en klik op Dupliceren. De naam van de lay-out wordt gedupliceerd en voorzien van het woord Kopie.
Een lay-out verwijderen
Selecteer de lay-out, klik op Verwijderen en klik vervolgens in het waarschuwingsbericht op Verwijderen. Verwijdering van een lay-out kunt u niet ongedaan maken.
Een lay-out hernoemen
Dubbelklik op de lay-outnaam in de lijst (of selecteer de lay-outnaam en klik op Bewerken) om het dialoogvenster Lay-outinstelling weer te geven. Typ voor Lay-outnaam een beschrijvende naam en klik op OK.
Opmerkingen 
Een bestand moet ten minste één lay-out bevatten. Daarom kan de laatste lay-out niet worden verwijderd.
Lay-outnamen moeten niet uniek zijn maar u wordt wel aanbevolen een unieke naam voor elke lay-out te gebruiken.
U kunt geen volledige lay-out naar een ander FileMaker Pro-bestand kopiëren, maar u kunt wel alle objecten van een lay-out kopiëren en plakken in een lay-out van een ander bestand. Selecteer de lay-outobjecten die u wilt kopiëren en kies Bewerken > Kopiëren. Schakel daarna naar de lay-out in het andere bestand en kies Bewerken > Plakken. Als veldnamen in beide bestanden niet identiek zijn, moet u het veld dat elk veldobject moet weergeven opnieuw opgeven. Raadpleeg Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen en Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen.
U kunt ook een lay-out dupliceren, verwijderen of hernoemen door een keuze te maken in het menu Lay-outs in de lay-outmodus.
Nadat u de naam van een lay-out hebt gewijzigd of een lay-out hebt gedupliceerd, verwijzen scriptstappen (zoals 'Ga naar lay-out' en 'Ga naar gerelateerde records') waarin u een lay-out hebt geselecteerd in het dialoogvenster 'Lay-out opgeven' nog steeds naar dezelfde lay-out als voorheen. (Het dialoogvenster 'Lay-out opgeven' verwijst naar een lay-out die een interne ID gebruikt die niet wordt gewijzigd wanneer u de naam van een lay-out wijzigt.) Wellicht moet u wel de scriptstappen of objecten bijwerken die verwijzen naar lay-outnamen nadat u de naam van een lay-out hebt gewijzigd of een lay-out hebt gedupliceerd.