Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
 
Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
1. Selecteer in de lay-outmodus het object.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een object kopiëren (of knippen) en het vervolgens in dezelfde lay-out, een andere lay-out of een ander databasebestand plakken
Kies Bewerken > Kopiëren (of Knippen). Klik met de pijlaanwijzer op de positie waar u het object wilt centreren en kies Bewerken > Plakken Lay-outobject(en) (Windows) of Bewerken > Plakken (macOS).
Of houd Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt, sleep de aanwijzer naar een nieuwe locatie en laat de muisknop los.
Een object dupliceren
Kies Bewerken > Dupliceren.
U kunt ook Ctrl (Windows) of Option (macOS) ingedrukt houden tijdens het verslepen.
Opmerking  Objecten die op deze manier worden gedupliceerd, kunnen worden “uitgelijnd” op het raster, de hulplijnen en de dynamische hulplijnen (raadpleeg De linialen en het raster gebruiken en Hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken).
Een object verwijderen zonder de inhoud van het klembord te vervangen
Kies Bewerken > Wissen.
U kunt ook op Backspace of Delete drukken.
Opmerkingen 
Als u een object uit een lay-out kopieert en in een lay-out met een ander thema plakt, behoudt het object de kenmerken van de oorspronkelijke lay-out. U kunt Bewerken > Wijzigingen aan stijl ongedaan maken kiezen om deze kenmerken te verwijderen en de standaardkenmerken van het nieuwe thema toe te passen. U kunt ook het Infovenster gebruiken om objectkenmerken te kopiëren en te plakken. Raadpleeg Opmaakkenmerken kopiëren tussen lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergronden.
Vergrendelde objecten kunt u wel kopiëren en dupliceren, maar niet knippen of verwijderen.
Met de opdracht Dupliceren maakt u een reeks identieke objecten met gelijke tussenruimte. Nadat u Bewerken > Dupliceren hebt gekozen, sleept u het nieuwe object meteen naar de gewenste positie (zonder eerst de selectie op te heffen). Kies Dupliceren opnieuw: de nieuwe kopie verschijnt op een positie ten opzichte van de eerste kopie die gelijk is aan de positie van de eerste kopie ten opzichte van het oorspronkelijke object.
Verwante onderwerpen 
Gegevens toevoegen en weergeven