Starta Admin Console > Genvägar för att starta Admin Console
 

Genvägar för att starta Admin Console

Starta Admin Console med en genväg på skrivbordet:

Windows: Dubbelklicka på genvägen FMS 17 Admin Console på skrivbordet.

Windows-versioner med Start-menyn: Klicka på Start > Alla appar eller Alla program > FileMaker Server > FMS 17 Admin Console.

Windows-versioner med Start-skärmen: Gå till Startskärmen och klicka på FMS 17 Admin Console.

macOS: Dubbelklicka på genvägen FMS 17 Admin Console på skrivbordet.

Relaterade avsnitt 

Problem med Admin Console

Om FileMaker Server