Hantera plugin-program > Aktivera Plug-in > Mappar för plugin-filer
 

Mappar för plugin-filer

Om du vill göra det möjligt för FileMaker-scriptmotorn att använda plugin-program måste du placera dem i rätt mapp på huvuddatorn i FileMaker Server-driftsättningen.

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Database Server\Extensions\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Database Server/Extensions/

För att Web Publishing Engine ska kunna använda ett plugin-program placerar du en kopia av samma plugin-program på varje dator i driftsättningen som kör Web Publishing Engine (även datorn som kör databasservern). För alla webbpubliceringslösningar (XML, PHP och FileMaker WebDirect) placerar du plugin-programmen i följande mapp:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\publishing-engine\cwpc\Plugins\

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Database Server\Extensions\

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Web Publishing/publishing-engine/cwpc/Plugins/

Kommentarer 

macOS: För FileMaker Server måste du ställa in rätt filbehörighet för plugin-program. Mer information finns i Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS).

Om mappen för plugin-program inte finns, måste du skapa en. Plugin-filer som har placerats i denna mapp eller undermappar måste ägas av fmsadmin-gruppen. Filbehörigheterna måste tillåta fmsadmin-gruppen att läsa och köra plugin-filerna.

Relaterade avsnitt 

Aktivera Plug-in