Hantera plugin-program > Aktivera Plug-in
 

Aktivera Plug-in

Plugin-program på serversidan kan tillhandahålla externa funktioner som används i FileMaker-script som schemalagts för att köras på FileMaker Server (se Köra FileMaker-script).

FileMaker Server-komponenten som kör plugin-programmen är FileMaker-scriptmotorn (FMSE).

FileMaker Server-komponenten som kör FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering är Web Publishing Engine.

Så här aktiverar du plugin-program för att köras i FileMaker-scriptmotorn:

1. Placera plugin-programmen i rätt mappar så att FileMaker-scriptmotorn kan använda dem. Mer information finns i Mappar för plugin-filer.

2. Klicka på fliken Connectorer > Plugin-program i Admin Console.

3. Ställ in FileMaker Script Engine-pluginAktiverad.

Så här aktiverar du plugin-program för att köras i Web Publishing Engine:

1. Placera plugin-programmen i rätt mappar så att webbpubliceringslösningarna kan använda dem. Mer information finns i Mappar för plugin-filer.

Om en webbpubliceringslösning använder ett plugin-program måste du placera en kopia av samma plugin-program på varje dator i driftsättningen som kör Web Publishing Engine (även datorn som kör databasservern).

2. Klicka på fliken Connectorer > Plugin-program i Admin Console.

3. Ställ in Plugin-program för webbpubliceringAktiverat.

4. I en driftsättning med bara en dator startar du om Web Publishing Engine för att ändringen ska börja gälla. I en driftsättning med flera datorer startar du om Web Publishing Engine på huvuddatorn och sedan på arbetsdatorerna för att ändringen ska överföras från huvuddatorn till arbetsdatorerna.

Kommentarer 

Lagrade beräkningar eller förfrågningar på serversidan kan inte använda plugin-program.

Vissa plugin-program (och biblioteken de refererar till) läses bara in när processen utförs av en användare som är inloggad i systemet. FileMaker-scriptmotorn körs som en bakgrundsprocess, inte som en användarprocess. Utvecklare måste därför skriva plugin-program olika om de ska fungera tillsammans med FileMaker Server. Användare måste titta i dokumentationen för operativsystemet om de vill veta vilka bibliotek som normalt är tillgängliga.

Relaterade avsnitt 

Hantera plugin-program