Hantera plugin-program > Aktivera Plug-in > Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)
 

Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)

1. Starta programmet Terminal och använd kommandot cd för att ställa in önskad sökväg.

2. Skriv följande på kommandoraden:

chmod g+rx <filsökväg>

eller

chmod g+wrx <filsökväg>

Du måste skriva g+rx, eftersom läs- och kördelarna för grupp måste vara aktiverade för plugin-program och systemscripts. Använd g+wrx-formen när du också vill tillåta skrivbehörighet. Vissa plugin-program eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.

Relaterade avsnitt 

Mappar för plugin-filer

Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program

Aktivera Plug-in