Vara värd för webbplatser > Vara värd för databaser för åtkomst med FileMaker Data API
 

Vara värd för databaser för åtkomst med FileMaker Data API

FileMaker Data API tillåter att du delar data med program via en uppsättning REST-kompatibla API-uttryck.

För att vara värd för en databas för åtkomst via FileMaker Data API:

1. I FileMaker Pro Advanced öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker Data API – endast FMS.

Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som nås med hjälp av FileMaker Data API ha den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – Endast FMS aktiverad.

2. I Admin Console använder du fliken Connectorer > FileMaker Data API för att aktivera FileMaker Data API. Mer information finns i Inställningar för FileMaker Data API.

3. Förbered databaser för åtkomst med FileMaker Data API. Se FileMaker Guide för Data API.

4. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler som nås via FileMaker Data API finnas på samma dator.

5. Använd en REST-kompatibel webbtjänst för att skicka HTTPS-förfrågningar i form av URL:er som anger FileMaker Data API-uttrycken.

FileMaker Guide för Data API innehåller information om att skapa webbtjänster som använder FileMaker Data API.

Relaterade avsnitt 

Vara värd för webbplatser