Dela databaser > Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced
 

Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced

I FileMaker Pro Advanced kan du överföra databasfiler från din lokala dator till en FileMaker Server-driftsättning som ska användas som värd. I FileMaker Pro Advanced väljer du Arkiv > Dela databas > Överför till FileMaker Server. Läs anteckningarna nedan innan du överför filer. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Viktigt  Om du vill överföra en databasfil måste den först vara stängd.

Kommentarer 

Innan du kan överföra filer behöver du serveradministratörens kontonamn och lösenord.

Ange rätt plats för databasfilerna. FileMaker Server sparar databasfiler i en standarddatabasmapp (Databases), en säker databasmapp (Secure) och en extra databasmapp. Standarddatabasmappen och den extra databasmappen har stöd för databaser i undermappar i en nivå. Du kan välja eller ändra mapparna på fliken Konfiguration > Mappar. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

När du överför krypterade filer till den säkra databasmappen, frågar FileMaker Pro Advanced om krypteringslösenordet så att FileMaker Server automatiskt kan öppna filerna på servern när de överförts. Om du överför krypterade filer till en annan mapp än den säkra databasmappen måste de öppnas av serveradministratören på servern.

Innan du överför filer till den säkra databasmappen måste du:

kryptera filerna (se FileMaker Pro Advanced Hjälp)

kontrollera att gästkontot inte använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst

kontrollera att inga konton med Fullständig åtkomst har tomma lösenord

kontrollera att inga konton med Fullständig åtkomst har lösenord som lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval

När den överförda databasen har öppnats kontrollerar databasservern om filen har någon form av delning aktiverad. Om ingen delning är aktiverad aktiverar FileMaker Server automatiskt delning via FileMaker Network (den utökade behörigheten fmapp) för behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst. Om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect utan att aktivera fmapp, så kan användare inte komma åt filen med FileMaker Pro Advanced.

Som standard får databaser du överför manuellt inte ha ett gästkonto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra.

Om du behöver dela osäkra databasfiler använder du CLI-kommandot
fmsadmin set serverconfig securefilesonly=false

Starta om FileMaker Server för att ändringen ska börja gälla. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

Det här kommandot tillåter osäkra databasfiler i standarddatabasmappen och extra databasmappen; det tillåter inte osäkra databasfiler i den säkra databasmappen. Om du inte ändrat detta standardbeteende kommer FileMaker Server inte att låta dig öppna databasfiler med dessa typer av osäkra konton. Om du inte ändrat detta standardbeteende kommer FileMaker Pro Advanced inte att låta dig överföra databasfiler med dessa typer av osäkra konton.

Relaterade avsnitt 

Dela databaser

Överföra databasfiler manuellt