Inställningar för FileMaker Data API
 

Inställningar för FileMaker Data API

Viktigt  Ändra bara inställningarna för FileMaker Data API när FileMaker Data API-lösningar inte används. Klienter kan förlora arbete som inte har sparats när FileMaker Data API-motorn startas om.

Information om FileMaker Data API-anrop sparas i loggfilerna. Mer information finns i Visa loggfilsposter.

För att aktivera FileMaker Data API:

1. Klicka på fliken Connectorer > FileMaker Data API.

2. Ställ in FileMaker Data API till Aktiverad.

Se FileMaker Guide för Data API.