Administrera databaser > Ta bort värdbaserade filer
 

Ta bort värdbaserade filer

När du tar bort stängda databaser tas databaserna bort från listan med databaser i Admin Console och flyttas från mappen för delning till mappen Removed_by_FMS\Removed. Mappen Removed_by_FMS\Removed finns antingen i standarddatabasmappen, säker databasmapp eller i den extra databasmappen, beroende på vilken mapp de markerade databaserna finns i.

Följande tabell visar exempel på lagringsplats för värdbaserade databaser efter att de har tagits bort.

 

Lagringsplats innan borttagningen

Lagringsplats efter borttagningen

Databases/ABC.fmp12

Databases/Removed_By_FMS/
Removed/ABC.fmp12

Databases/[Undermapp]/
ABCsub.fmp12

Databases/Removed_By_FMS/Removed/
[Undermapp]/ABCsub.fmp12

Secure/Management.fmp12

Secure/Removed_By_FMS/Removed/
Management.fmp12

[Extra]/ABCadd.fmp12

[Extra]/Removed_By_FMS/Removed/
ABCadd.fmp12

[Extra]/[Undermapp]/
ABCsub.fmp12

[Extra]/Removed_By_FMS/Removed/
[Undermapp]/ABCsub.fmp12

För att ta bort en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Stängd (Ikon för statusen stängd) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Ta bort.

För att ta bort alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Ta bort alla.

Kommentarer 

Om du tar bort en värdbaserad fil, överför en fil med samma filnamn och sedan tar bort den andra filen, skriver FileMaker Server över den först borttagna filen med den andra borttagna filen.

Relaterade avsnitt 

Stänga värdbaserade filer

Dela databaser

Administrera databaser