Kontrollera driftsättningens status > FileMaker Pro Advanced-anslutningar
 

FileMaker Pro Advanced-anslutningar

Området Systemöversikt på sidan Dashboard visar antalet FileMaker Pro Advanced-klienter som just nu är anslutna till värdbaserade databaser och som räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

För mer information om dessa klienter klickar du på Databaser och visar klientlistan. Mer information finns i Administrera klienter.

För information om den klientbegränsning som gäller för din licens klickar du på Administration > FileMaker-licenser. Mer information finns i Licensinställningar.

Relaterade avsnitt 

Systemöversikt

Administrera klienter

Licensinställningar