Kontrollera driftsättningens status > Ytterligare anslutningar
 

Ytterligare anslutningar

Ytterligare anslutningar som visas i Systemöversikt anger antalet FileMaker Pro Advanced-klienter som är anslutna till värdbaserade databaser men som inte räknas av mot den klientbegränsning som gäller för din licens.

För mer information om dessa klienter klickar du på Databaser och visar klientlistan. Mer information finns i Administrera klienter.

För information om den klientbegränsning som gäller för din licens klickar du på Administration > FileMaker-licenser. Mer information finns i Licensinställningar.

Relaterade avsnitt 

Systemöversikt

Licensinställningar