Algemene totalen opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)

Als u in het venster Subtotalen en algemene totalen opnemen de optie Algemene totalen opnemen hebt geselecteerd, kunt u dit venster gebruiken om te definiëren hoe deze worden weergegeven.

Zo geeft u een algemeen totaal op:

1. Klik voor Resuméveld op Opgeven.

2. Kies een resuméveld in de lijst of definieer een nieuw resuméveld. (Alleen velden die als resuméveld zijn gedefinieerd, zijn beschikbaar in de lijst.

Als u een resuméveld wilt definiëren in de huidige tabel klikt u op Toevoegen. Raadpleeg Opties voor het dialoogvenster Resuméveld (wizard Lay-out/rapport maken).

Als u een resuméveld wilt definiëren in een andere tabel, selecteert u Database beheren in de lijst. Raadpleeg Resumévelden definiëren.

Opmerking  U moet volledige toegangsprivileges hebben om resumévelden te definiëren.

3. Klik op OK.

4. Kies voor Positie algemeen totaal de optie Begin van rapport, Eind van rapport of Begin en einde.

5. Klik op Algemeen totaal toevoegen.

Opmerkingen 

Als u een algemeen totaal wilt verwijderen, selecteert u de definitie van het algemene totaal in Algemene totalen en klikt u op Algemeen totaal verwijderen of dubbelklikt u op het generaal resumégedeelte in de lijst.

Als u een algemeen resumé wilt wijzigen, verwijdert u de huidige definitie voor het algemene resumé en geeft u een nieuwe definitie op.

Wanneer u in dit venster een algemeen resumé wilt definiëren, moet u een algemeen resumégedeelte (voor, na of beide) definiëren, afhankelijk van de positie die u kiest. Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, kunt u eigenschappen als pagina-einden en paginanummering wijzigen. Raadpleeg Een lay-outgedeelte wijzigen.

Als u meerdere algemene resumés met dezelfde positie definieert, is de stapelvolgorde van de resumévelden in het algemene resumégedeelte van het rapport afhankelijk van de volgorde die u definieert voor het algemene resumé in de wizard. Nadat de wizard is voltooid, kunt u de volgorde van de resumévelden wijzigen.

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken