Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met lay-outgedeelten > Een lay-outgedeelte wijzigen
 

Een lay-outgedeelte wijzigen

1. In de lay-outmodus kiest u Lay-outs > Instelling gedeelten.

2. Selecteer het gedeelte in het dialoogvenster Instelling gedeelten dat verschijnt en klik daarna op Wijzigen.

3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Gedeelten definiëren.

 

Als u dit wilt wijzigen

Gaat u als volgt te werk

Van één type gedeelte in een ander

Selecteer een ander type gedeelte. De wijzigingen die u kunt aanbrengen, zijn afhankelijk van de locatie en functie van het gedeelte.

Het splitsveld voor een subresumégedeelte wijzigen

Kies eerst de tabel die het veld bevat uit de lijst met tabellen boven de lijst met velden. Selecteer vervolgens de veldnaam in de lijst met velden.

Pagina-einde en paginanummering

Raadpleeg Pagina-einden en -nummers definiëren.

Kleur lay-outgedeelte

Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en randen instellen.

Als u de kleur van een lay-outgedeelte snel wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het gedeeltelabel.

Records in de Lijstweergave weergeven met een alternatieve opvulling, zoals opgegeven door de weergavestatus Alternatief

Schakel Status van alternatieve rij gebruiken in of uit.

De huidige (of actieve) records weergeven met een andere opvulling dan de andere records in de Lijstweergave, zoals opgegeven door de weergavestatus Actief

Schakel Status van actieve rij gebruiken in of uit.

De volgorde van lay-outgedeelten

Sleep de naam van het gedeelte naar de nieuwe plaats. (Bij een gedeelte dat niet kan worden verplaatst, verschijnt Popover-knopgereedschap links van de naam.)

Opmerking  Wanneer u werkt in de modus Lay-out, kunt u klikken op het Selectiegereedschap Knopgereedschap in de statusbalk en de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de lijn sleept die de onderkant van het gedeelte markeert.

Grijsgekleurde typen zijn niet beschikbaar omdat:

dit gedeeltetype al bestaat (alleen subresumégedeelten kunnen meer dan eens voorkomen in een lay-out)

het gedeelte dat u wijzigt, bevindt zich niet op de juiste plaats in de lay-out. U kunt bijvoorbeeld een titelkopgedeelte alleen wijzigen als dit boven in de lay-out staat.

Verwante onderwerpen 

Een lay-outgedeelte toevoegen

Lay-outgedeelten verwijderen

Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen

Formulier-, lijst- en tabelweergaven instellen voor een lay-out

De weergavestatus voor een object opgeven