Verwijzingen > Sneltoetsen (macOS)
 

Sneltoetsen (macOS)

Gebruik sneltoetsen om diverse taken in FileMaker Pro Advanced uit te voeren.

Opmerking  Raadpleeg Eigen menuonderdelen maken en bewerken om uw eigen sneltoetsen te maken.

Algemene sneltoetsen (macOS)

Gebruik deze sneltoetsen om in uw databasebestand te bladeren, gegevens te bewerken, een bewerking te annuleren en gegevens weer te geven.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Een bewerking annuleren of een dialoogvenster sluiten

Esc

Een actief script annuleren

Command-. (punt) of Esc

Met het toetsenbord klikken op een geselecteerde knop of popover-knop in een lay-out

Spatiebalk

Dialoogvenster sluiten

Esc

Een bestand sluiten

Command-W

Alle bestanden sluiten

Command-Option-W

Afsluiten

Command-Q

FileMaker Pro Advanced Help openen

Command-?

Het venster Mijn apps openen

Command-Option-O

Een bestand openen met een opgegeven accountnaam en wachtwoord

Option ingedrukt houden wanneer u het bestand opent

Het dialoogvenster Hosts openen

Command-Shift-O

Het dialoogvenster Bestand openen openen

Command-O

Het dialoogvenster Database beheren openen

Command-Shift-D

Het dialoogvenster Zoeken/vervangen openen

Command-Shift-F

Het dialoogvenster Lay-outs beheren openen

Command-Shift-L

Het dialoogvenster Voorkeuren openen

Command-,

Afdrukken

Command-P

Afdrukken zonder het dialoogvenster Afdrukken

Command-Option-P

Opslaan

(Standaard slaat FileMaker Pro Advanced uw recordgegevens automatisch op.)

Sorteren

Command-S

De laatste opdracht ongedaan maken

Command-Z

De Scriptwerkruimte openen

Command-Shift-S

Eén van de eerste tien scripts in het menu Scripts uitvoeren

Command-1 tot en met Command-0

Record, zoekopdracht of lay-out maken

Command-N

Record, zoekopdracht of lay-out verwijderen

Command-E

Record verwijderen zonder bevestiging

Command-Option-E

Record, zoekopdracht of lay-outobject dupliceren

Command-D

Lay-out opslaan

Command-S

Sneltoetsen voor navigatie

Gebruik deze sneltoetsen om door velden, records, zoekopdrachten en lay-outs te gaan.

macOS: De functie Mission Control gebruikt de toetsen Control-Pijl-omlaag en Control-Pijl-omhoog. Als u deze toetsen wilt gebruiken om door records te gaan in FileMaker Pro Advanced, moet u de sneltoetsen wijzigen in de voorkeuren voor Mission Control.

Opmerking  Het is mogelijk dat de ontwerper van uw database de sneltoetsen voor het navigeren tussen velden heeft gewijzigd. Neem contact op met de ontwerper van uw database of lees Toetsen voor navigatie tussen velden instellen.

 

Als u wilt navigeren naar

Drukt u op deze toets

Volgende object (veld, knop of tabblad)

Tab

Vorige object (veld, knop of tabblad)

Shift-Tab

Volgende record, lay-out of pagina of volgend verzoek

Control-Pijl omlaag

Vorige record, lay-out of pagina of vorig verzoek

Control-Pijl omhoog

Volgende tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)

Pijl-rechts

Vorige tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)

Pijl-links

Sneltoetsen voor de weergave van vensters

Gebruik deze sneltoetsen in alle FileMaker Pro Advanced-modi om door documenten te scrollen en vensters te ordenen.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Een venster sluiten

Command-W

Het vensterformaat aanpassen (volledig scherm of vorig formaat)

Command-Option-Z

Omlaag schuiven in het document

Page Down

Omhoog schuiven in het document

Page Up

Naar het begin van het document schuiven

Thuis

Naar het einde van het document schuiven

Einde

De statusbalk tonen of verbergen

Command-Option-S

Het huidige venster minimaliseren

Command-M

Het FileMaker Pro Advanced-programma verbergen

Command-H

Inzoomen op document (wanneer niets is geselecteerd)

Command-Shift- + of Command- + (numeriek toetsenblok)

Uitzoomen op document (wanneer niets is geselecteerd)

Command- - (koppelteken)

Sneltoetsen voor het invoegen, plakken en selecteren van waarden en objecten

Gebruik deze sneltoetsen om waarden in velden in te voeren en te vervangen, objecten te selecteren en onderdelen in lijsten te verplaatsen.

 

Als u dit wilt invoegen

Drukt u op deze toets

De huidige datum

Command- - (koppelteken)

De huidige tijd

Command-;

De huidige tijd en datum in een tijdstempelveld

Command-;

De naam van de huidige gebruiker

Command-Shift-N

Informatie uit de index

Command-I

Informatie uit de laatst bekeken record

Command- ' (apostrof)

Informatie uit de laatste record, en naar het volgende veld gaan

Command-Shift- " (aanhalingsteken)

Een samenvoegveld

Command-Option-M

 

Als u dit wilt plakken

Drukt u op deze toets

Tekst van het klembord

Command-V

Tekst zonder tekststijlen

Command-Option-Shift-V

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

De waarde van een veld vervangen

Command- =

Alle objecten in de modus Lay-out selecteren

Command-A

Meerdere objecten selecteren

Houd Shift ingedrukt en klik op elk object of sleep met de pijlaanwijzer rondom de objecten om een selectiekader te maken

Opmerking  Als u alleen de objecten binnen het selectievak wilt selecteren, houdt u Command ingedrukt terwijl u sleept.

Objecten van hetzelfde type selecteren als een object reeds is geselecteerd

Command-Option-A

Items in een lijst selecteren

Pijl-omhoog, Pijl-omlaag

Een geselecteerd item in een lijst verplaatsen

Control-Pijl omhoog, Control-Pijl omlaag

Verwante onderwerpen 

Sneltoetsen voor modi (macOS)

Sneltoetsen voor tekst (macOS)

Sneltoetsen voor databasebeheer (macOS)

Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (macOS)

Sneltoetsen voor Script Debugger (macOS)