Verwijzingen > Sneltoetsen (macOS) > Sneltoetsen voor databasebeheer (macOS)
 

Sneltoetsen voor databasebeheer (macOS)

Gebruik de volgende sneltoetsen wanneer u in het dialoogvenster ‘Database beheren’ werkt.

Sneltoetsen voor veldtypen

Gebruik deze sneltoetsen op het tabblad Velden van het dialoogvenster ‘Database beheren’.

 

Als u dit veldtype wilt toewijzen

Drukt u op deze toets

Tekst

Command-T

Getal

Command-N

Datum

Command-D

Tijd

Command-I

Tijdstempel

Command-M

Container

Command-R

Berekening

Command-L

Overzicht

Command-S

Sneltoetsen voor het rangschikken en selecteren van tabellen en relaties

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

De selectie in de relatiegrafiek verplaatsen, waarbij telkens afzonderlijk de tabellen, notities of relaties worden geselecteerd

Pijl-omhoog, Pijl-omlaag, Pijl-links, Pijl-rechts

De selectie telkens naar een volgend object verplaatsen

Shift-Pijl-omhoog, Shift-Pijl-omlaag, Shift-Pijl-links, Shift-Pijl-rechts

De selectie verplaatsen naar een object dat tekst bevat die met bepaalde tekens begint

Typ de tekens.

Opmerking  Als meerdere objecten met dezelfde tekens beginnen, kunt u de selectie naar de volgende vermelding verplaatsen door op Command-G te drukken of de tekens opnieuw te typen.

Overschakelen tussen de relatiegrafiek en de opdrachtknoppen

Tab

Het geselecteerde object verplaatsen

Option-Pijl-omhoog, Option-Pijl-omlaag, Option-Pijl-links, Option-Pijl-rechts nadat u een tabel hebt geselecteerd, of sleep de geselecteerde tabel

Het geselecteerde object vergroten/verkleinen

Option-Shift-Pijl-omhoog, Option-Shift-Pijl-omlaag, Option-Shift-Pijl-links, Option-Shift-Pijl-rechts nadat u een volledige uitgevouwen tabel hebt geselecteerd

Meerdere tabellen selecteren

Houd Shift ingedrukt en klik op meerdere tabellen of selecteer meerdere tabellen door met de aanwijzer te slepen

Opmerking  Als u tabellen wilt selecteren door een selectievak over de tabellen te slepen, moet u tijdens het slepen de Command-toets ingedrukt houden.

Alle tabellen en opmerkingen selecteren

Command-A

Alle tabellen selecteren

Command-Shift-A

Alle tabellen selecteren die rechtstreeks aan de huidige geselecteerde tabel zijn gerelateerd

Command-Y

Tabellen met dezelfde brontabel selecteren

Command-U

De weergavestatus van geselecteerde tabellen in-/uitschakelen

Command-T

Sneltoetsen voor de relatiegrafiek

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Een tabel toevoegen

Command-Shift-T

Een tabel bewerken

Command-O wanneer één tabel is geselecteerd

Een tabel verwijderen

Delete-toets, wanneer u één of meer tabellen hebt geselecteerd

Een relatie toevoegen

Command-Shift-R

Een relatie bewerken

Command-O wanneer één relatie is geselecteerd

Een relatie verwijderen

Delete-toets, wanneer u één of meer relaties hebt geselecteerd

Een tekstnotitie toevoegen

Command-Shift-N terwijl u sleept

Een selectie dupliceren

Command-D, of Option terwijl u sleept

De cursor voor het selecteren van objecten kiezen en behouden

Command-R

De cursor voor uitvergroting kiezen en behouden

Command- =

Opmerking  Shift-klikken kiest tijdelijk de cursor voor verkleining.

De cursor voor verkleining kiezen en behouden

Command- - (koppelteken)

Opmerking  Shift-klikken kiest tijdelijk de cursor voor vergroting.

Het notitiegereedschap kiezen en behouden

Command-N

Het percentage voor de weergave van de relatiegrafiek wijzigen

Typ een procentuele waarde en druk op Return

Passend in-/uitzoomen

Command-I

De paginarasterlijnen in- en uitschakelen

Command-E

De opties voor de pagina-instelling weergeven

Command-Shift-P

De laatste opdracht ongedaan maken

Command-Z

De laatste opdracht opnieuw uitvoeren

Command-Shift-Z