Verwijzingen > Sneltoetsen (macOS) > Sneltoetsen voor tekst (macOS)
 

Sneltoetsen voor tekst (macOS)

Gebruik de sneltoetsen voor tekst om tekst in velden en lay-outs te bewerken en op te maken.

Sneltoetsen voor het verwijderen van tekst

Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken.

 

Als u dit wilt verwijderen

Drukt u op deze toets

Volgend teken

Wis

Volgend woord

Option-Wissen

Vorig teken

Delete

Vorig woord

Option-Delete

Tekst vanaf de invoegpositie tot het begin van de regel

Command-Delete

Sneltoetsen voor het bewerken van tekst

Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden en lay-outs te bewerken en om met zoekopdrachten te werken.

 

Om dit te doen

Drukt u op deze toets

Geselecteerde tekst wissen

Delete

Geselecteerde tekst kopiëren

Command-C

Alle tekst in een record kopiëren

Command-C wanneer er geen objecten zijn geselecteerd

Alle records in de gevonden reeks als tekst naar het klembord kopiëren

Command-Option-C wanneer geen enkel object is geselecteerd

Geselecteerde tekst knippen

Command-X

Plakken

Command-V

Alleen tekst plakken

Command-Shift-Option-V

Ongedaan maken

Command-Z

Opnieuw

Command-Y of Command-Shift-Z

Tekstbewerking sluiten

Enter (numeriek toetsenbord)

Gegevens zoeken en vervangen

Command-Shift-F

De volgende vermelding van de opgegeven gegevens zoeken

Command-G

De huidige richting van Opnieuw zoeken omkeren

Command-Shift-G

De gegevens bij Zoeken naar vervangen door de gegevens bij Vervangen door en vervolgens opnieuw zoeken en selecteren

Command-Option-G

De huidige richting van Vervangen en opnieuw zoeken omkeren

Command-Shift-Option-G

De geselecteerde gegevens opnieuw zoeken in de database

Command-Option-I

De huidige richting van Geselecteerde zoeken omkeren

Command-Shift-Option-I

Een vaste spatie invoegen

Option-spatiebalk

Een tabteken in een veld invoegen of de invoegpositie naar de volgende tabpositie verplaatsen

Option-Tab

Het dialoogvenster Spelling openen wanneer u de melding krijgt dat een foutief gespeld woord is aangetroffen

Command-Shift-Y

Opmerking  Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Vooruit of Alles is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Achteruit. Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Achteruit is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Vooruit.

Sneltoetsen voor tekstopmaak

Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden, veldlabels en tekstobjecten op te maken in de modi Bladeren en Lay-out.

Sneltoetsen voor het uitlijnen van tekst

 

Als u tekst als volgt wilt uitlijnen

Drukt u op deze toets

Centreren

Command- \

Links

Command- [

Rechts

Command- ]

Uitvullen

Command-Shift- |

Sneltoetsen voor tekststijl

 

Als u deze tekststijl wilt toepassen

Drukt u op deze toets

Bold

Command-Shift-B

Italic

Command-Shift-I

Standaard

Command-Shift-P

Subscript

Command-Shift- _ (onderstrepingsteken)

Superscript

Command- = of Command-Shift- +

Underline

Command-Shift-U

Sneltoetsen voor lettergrootten

 

Als u de puntgrootte als volgt wilt wijzigen

Drukt u op deze toets

Eén punt groter

Command-Option-Shift->

Eén punt kleiner

Command-Option-Shift-<

Tekst vergroten naar volgende puntgrootte in het menu

Command-Shift->

Tekst verkleinen naar volgende puntgrootte in het menu

Command-Shift-<

Sneltoetsen voor tekstnavigatie

Gebruik deze sneltoetsen in de modi Bladeren, Lay-out en Zoeken om de invoegpositie te verplaatsen in een tekstveld of een label.

 

Voor de verplaatsing van de invoegpositie

Drukt u op deze toets

Naar het begin van de tekst

Command-Pijl-omhoog

Naar het einde van de tekst

Command-Pijl-omlaag

Tot aan het begin van de regel

Command-Pijl-links

Tot aan het einde van de regel

Command-Pijl-rechts

Tot aan het begin van het vorige woord

Option-Pijl-links

Tot aan het einde van het volgende woord

Option-Pijl-rechts

Vorig teken

Pijl-links

Volgend teken

Pijl-rechts

Vorige regel

Pijl-omhoog

Volgende regel

Pijl-omlaag

Sneltoetsen voor het selecteren van tekst

Gebruik deze sneltoetsen in de modi Bladeren, Lay-out en Zoeken om de selectie in een veld uit te breiden.

 

Als u de selectie als volgt wilt uitbreiden

Drukt u op deze toets

Tot aan het begin van de regel

Command-Shift-Pijl-links

Tot aan het begin van het vorige woord

Option-Shift-Pijl-links

Tot aan het begin van de tekst

Command-Option-Shift-Pijl omhoog

Tot aan het einde van de regel

Command-Shift-Pijl-rechts

Tot aan het einde van het volgende woord

Option-Shift-Pijl-rechts

Tot aan het einde van de tekst

Command-Option-Shift-Pijl omlaag

Volgend teken

Shift-Pijl-rechts

Volgende regel

Command-Shift-Pijl omlaag

Vorig teken

Shift-Pijl-links

Vorige regel

Command-Shift-Pijl omhoog

De gehele inhoud van het actieve veld

Command-A