Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Plakken
 

Plakken

Plakt de inhoud van het klembord in het opgegeven veld van de huidige record.

Zie ook 

Opties 

Met Gehele inhoud selecteren vervangt u de inhoud van een veld door de inhoud op het klembord. Als u Gehele inhoud selecteren niet inschakelt, kopieert de scriptstap Plakken de inhoud van het klembord naar het gedeelte van het veld dat is geselecteerd.

Met Plakken zonder stijl geeft u aan dat FileMaker Pro Advanced alle stijl- en opmaakkenmerken van de tekst op het klembord moet negeren.

Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarin u de inhoud wilt plakken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als u gegevens probeert te plakken die niet overeenkomen met het veldtype van het doelveld, plakt FileMaker Pro Advanced de gegevens wel maar geeft het een waarschuwing weer wanneer u het veld probeert te verlaten. Als het veld niet voorkomt op de actieve lay-out, geeft FileMaker Pro Advanced een foutcode als resultaat, die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie.

Opmerkingen 

Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.

Voorbeeld 1 

Met dit voorbeeldscript plakt u de inhoud van het klembord in het actieve veld.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de inhoud van het klembord plakken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Plakken [Selecteren]
End If

Verwante onderwerpen 

Knippen scriptstap

Kopiëren scriptstap

Wissen scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)