Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Knippen
 

Knippen

Verwijdert de inhoud van het opgegeven veld in de huidige record en plaatst die op het klembord.

Zie ook 

Opties 

Met Gehele inhoud selecteren verwijdert u de inhoud van een veld in de huidige record en plaatst u die inhoud op het klembord. Als u deze Gehele inhoud selecteren niet gebruikt, worden alleen de geselecteerde gegevens in het veld geknipt.

Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarvan u de inhoud wilt knippen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze scriptstap verwijdert de inhoud van het veld. Gebruik de Kopiëren scriptstap als u de informatie in het veld wilt dupliceren.

Opmerkingen 

Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.

Bij FileMaker WebDirect plaatst de scriptstap Knippen geen gegevens op het klembord.

Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.

Voorbeeld 1 

Met deze scriptstap knipt u de inhoud van het e-mailveld in de actieve record.

Knippen [Klanten::E-mail]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript vraagt de gebruiker of deze de inhoud van het e-mailveld wil knippen of kopiëren.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u het e-mailadres van de klant knippen of kopiëren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Knippen [Klanten::E-mail]
Else If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 2]
Kopiëren [Klanten::E-mail]
End If

Verwante onderwerpen 

Plakken scriptstap

Wissen scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)