Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Selectie instellen
 

Selectie instellen

Geeft een selectie of de positie van een cursor in een veld op.

Zie ook 

Opties 

Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarvan u de inhoud wilt selecteren. Als er geen doelveld is opgegeven, wordt het actieve veld gebruikt.

Met Beginpositie geeft u de beginpositie van de selectie op.

Met Eindpositie geeft u de eindpositie van de selectie op.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Een positie in een veld wordt bepaald aan de hand van het aantal tekens, inclusief spaties, te beginnen vanaf positie 1, het eerste teken in het veld. Een selectie omvat alle waarden van de beginpositie tot en met de eindpositie. Als Veld 1 bijvoorbeeld de waarde "abcdefgh" bevat, en via de opties van de scriptstap is beginpositie 3 en eindpositie 6 opgegeven, dan selecteert deze scriptstap "cdef". Als de beginpositie binnen het bereik valt en de eindpositie erbuiten, wordt alles vanaf de beginpositie tot het einde van het veld geselecteerd. (Een positie valt binnen het bereik als deze tussen 1 en de lengte van de tekst in het veld ligt.)

Om de cursor te verplaatsen zonder tekst te selecteren, kunt u positiewaarden opgeven die buiten het bereik vallen of kunt u de eindpositie vóór de beginpositie instellen.

 

Om de cursor te verplaatsen

Stelt u het volgende in

Vóór positie n

Beginpositie = n en Eindpositie = 0

Na positie n

Beginpositie = 0 en Eindpositie = n

Naar het begin van het veld

Beginpositie 1 en Eindpositie = 0

Naar het einde van het veld

Beginpositie > m en Eindpositie m, waarbij m de lengte van de tekst in het veld is

Of Beginpositie 0 en Eindpositie < 0

Opmerkingen 

Er gebeurt niets wanneer de gebruiker probeert een selectie te maken op een containerveld.

Gegevens die worden geselecteerd buiten het zichtbare bereik worden in het beeld geschoven.

In FileMaker Go markeert deze scriptstap niet de geselecteerde tekst als het toetsenbord is verborgen op het apparaat.

Voorbeeld 1 

Met deze scriptstap selecteert u de eerste vijf cijfers van het postcodeveld.

Selectie instellen [Klanten::Postcode; Beginpositie: 1; Eindpositie: 5]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript selecteert het aantal alinea's dat de gebruiker opgeeft in het aangepaste dialoogvenster.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Hoeveel alinea's wilt u selecteren?"; Producten::Aantal alinea's]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Selectie instellen [Producten::Beschrijving; Beginpositie: 1; Eindpositie: Position ( Producten::Beschrijving ; ¶ ; 1 ; Producten::Aantal alinea's )]
End If

Voorbeeld 3 

Plaatst de cursor vóór het derde teken in het veld.

Selectie instellen [Tabel::Veld1; Beginpositie:: 3; Eindpositie: 0]

Voorbeeld 4 

Plaatst de cursor na het derde teken in het veld.

Selectie instellen [Tabel::Veld1; Beginpositie:: 0; Eindpositie: 3]

Voorbeeld 5 

Verplaatst de cursor naar het begin van het veld.

Selectie instellen [Tabel::Veld1; Beginpositie:: 0; Eindpositie: 0]

Voorbeeld 6 

Verplaatst de cursor naar het einde van het veld.

Selectie instellen [Tabel::Veld1; Beginpositie:: -1; Eindpositie: -1]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)