Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar object
 

Ga naar object

Gaat naar het opgegeven object in de huidige lay-out.

Zie ook 

Opties 

Objectnaam is het benoemde object dat u in de huidige lay-out actief wilt maken. Raadpleeg Objecten benoemen.

Voor Herhaling (optioneel) kunt u de herhaling kiezen van het veld waarnaar u wilt gaan. Anders is de standaardwaarde 1. Deze optie wordt genegeerd als het object geen veld is.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.5

Beschrijving 

Deze scriptstap gebruikt een objectnaam om een object te identificeren, zodat u een unieke objectnaam moet toewijzen aan elk object in een lay-out waar u naartoe wilt gaan.

Opmerkingen 

Als in deze scriptstap een object in een tabblad of een schuifpaneel dat zich niet in het voorste venster bevindt, is opgegeven, wordt het opgegeven object geselecteerd en wordt het venster waarin het zich bevindt voor het vensterbesturingselement geplaatst.

Als in de scriptstap een veld op een popover-venster is opgegeven, wordt het popover-venster geopend.

Voorbeeld 1 

In dit voorbeeld navigeert u naar een tekstveld met de naam "Voornaam".

Ga naar object [Objectnaam: "Voornaam"]

Voorbeeld 2 

Navigeert tussen verschillende tabbladen van een tabbladbesturingselement.

If [Facturen::Status = "Betaald"]
Ga naar object [Objectnaam: "Tabblad factuuroverzicht"]
Else If [Facturen::Status = "Niet betaald"]
Ga naar object [Objectnaam: "Tabblad Betaling van factuur"]
End If

Voorbeeld 3 

In dit voorbeeld navigeert u naar het tabblad "Betaald" of het tabblad "Niet betaald" in een tabbladbesturingselement afhankelijk van de waarde van Facturen::Status.

Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar object [Objectnaam: Facturen::Status]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Objecten benoemen

Herhalende velden definiëren