Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten benoemen
 

Objecten benoemen

U kunt namen toewijzen aan objecten en gegroepeerde objecten. Sommige scriptstappen en functies gebruiken deze namen om op te geven op welk object ze worden uitgevoerd.

Zo benoemt u een object:

1. Selecteer in de lay-outmodus het object of het gegroepeerde object waaraan u een naam wilt geven.

Om een naam te geven aan een object in een groep, selecteert u eerst de groep en vervolgens het object in de groep.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Positie Knop voor opmaakbalk.

3. Typ in het gebied Positie een waarde voor Naam.

4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Opmerkingen 

U kunt een object ook een naam geven via het tabblad Objecten. Raadpleeg Het tabblad Objecten gebruiken om met objecten te werken.

Als u de navigatie naar een object van een willekeurig type moet automatiseren, wijst u een naam toe aan het object en maakt u een script dat de scriptstap Ga naar object gebruikt. Als u in een lay-out meer dan één exemplaar van hetzelfde veld hebt (bijvoorbeeld hetzelfde veld op verschillende deelvensters met tabblad), wijst u een objectnaam toe aan de kopie van het veld waarnaar u wilt navigeren. Gebruik de scriptstap Ga naar object, in plaats van de scriptstap Ga naar veld, en verwijs naar de gewenste kopie van het veld door middel van zijn objectnaam in plaats van zijn veldnaam.

Objectnamen zijn niet hoofdlettergevoelig.

De naam die u aan een veld geeft in het dialoogvenster Database beheren staat los van de objectnaam.