Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldRepetitions
 

FieldRepetitions

Geeft als resultaat het aantal en de richting van de herhalingen van een herhalend veld zoals opgemaakt in een lay-out.

Opmaak 

FieldRepetitions (bestandsnaam;layoutnaam;veldnaam)

Parameters 

bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).

layoutnaam - de naam van een lay-out in het opgegeven bestand.

veldnaam - de naam van een veld in de opgegeven lay-out.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze functie geeft als resultaat het aantal herhalingen van een herhalend veld zoals het momenteel is opgemaakt in een lay-out, en de richting van de veldherhalingen (horizontaal of verticaal).

Het aantal herhalingen van veldnaam in de huidige opmaak verschilt mogelijk van het aantal herhalingen wanneer het veld is gedefinieerd. Als veldnaam geen herhalend veld is, geeft het 1 verticaal als resultaat.

Voorbeeld 1 

FieldRepetitions ("Klanten" ; "Gegevensinvoer" ; "Telefoon op het werk") geeft als resultaat 3 verticaal als resultaat als het veld 'Telefoon op het werk' als een herhalend veld met vijf herhalingen is gedefinieerd, maar zo is opgemaakt dat in verticale richting slechts drie herhalingen worden weergegeven in de lay-out Gegevensinvoer.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules