Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties
 

Ontwerpfuncties

Ontwerpfuncties geven als resultaat informatie over de structuur van geopende databasebestanden. U kunt bijvoorbeeld de namen van alle lay-outs of velden in een geopend databasebestand vaststellen.

Dit zijn de parameters voor de ontwerpfunctie:

bestandsnamen als "Klant" of letterlijke tekst als "Jeroen"

een lay-out zoals layoutnaam

andere functies zoals Left (tekst;getal)

Opmerkingen 

FileMaker Pro Advanced beperkt de informatie die een ontwerpfunctie als resultaat geeft op basis van de privilegeset die geldig is wanneer de functie een databasebestand evalueert. Zie Privilegesets maken en bewerken voor meer informatie over het verlenen van toegang tot databasebestanden.

Voor de parameter bestandsnaam:

De ontwerpfuncties geven resultaten voor het eerste bestand met de opgegeven bestandsnaam dat wordt geopend.

Als u een bestandsnaam opgeeft die een punt bevat, moet u de bestandsextensie in de parameter opnemen. Anders kunnen functies het punt in de bestandsnaam beschouwen als het begin van de bestandsextensie, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.

Als u geen bestandsnaam opgeeft (""), geven functies resultaten voor het huidige bestand.

Klik op een functienaam voor meer informatie.

 

Deze functie

Geeft dit als resultaat

DatabaseNamen

Een lijst met de namen van alle geopende bestanden op de computer.

FieldBounds

De locatie van elke veldbegrenzing (in punten) en de veldrotatie (in graden).

FieldComment

De opmerking bij het opgegeven veld.

FieldIDs

Een lijst met alle veld-ID's in bestandsnaam en lay-outnaam.

FieldNames

Een lijst met de namen van alle velden voor lay-outnaam in bestandsnaam.

FieldRepetitions

Het aantal en de richting van de herhalingen van een herhalend veld zoals opgemaakt in een lay-out.

FieldStyle

De veldopmaak die op veldnaam is toegepast in lay-outnaam in bestandsnaam.

FieldType

Informatie over veldnaam.

GetNextSerialValue

Het volgende volgnummer van veldnaam in bestandsnaam.

LayoutIDs

Een lijst met alle lay-out-ID's in bestandsnaam.

LayoutNames

Een lijst met de namen van alle lay-outs in bestandsnaam.

LayoutObjectNames

Een lijst met de namen van alle benoemde objecten voor lay-outnaam in bestandsnaam.

RelationInfo

Een lijst met vier waarden voor elke relatie die rechtstreeks aan tabelnaam is gerelateerd.

ScriptIDs

Een lijst met alle script-ID's in bestandsnaam.

ScriptNames

Een lijst met de namen van alle scripts in bestandsnaam.

TableIDs

Een lijst met alle tabelvermelding-ID's in bestandsnaam.

TableNames

Een lijst met alle tabelvermeldingen in de relatiegrafiek voor bestandsnaam.

ValueListIDs

Een lijst met alle invoerlijst-ID's in bestandsnaam.

ValueListItems

Een lijst met de waarden in een invoerlijst.

ValueListNames

Een lijst met de namen van alle invoerlijsten in bestandsnaam.

WindowNames

Een lijst van de namen van vensters die op dat ogenblik zijn geopend.

Verwante onderwerpen 

Functies

Formules