Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldNames
 

FieldNames

Geeft als resultaat een lijst met de namen van alle velden voor lay-outnaam in bestandsnaam.

Opmaak 

FieldNames (bestandsnaam;layoutnaam)

Parameters 

bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).

layoutnaam - de naam van een lay-out of tabel in het opgegeven databasebestand.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Vermelde items worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.

Gerelateerde velden worden weergegeven in de opmaak tabelnaam::veldnaam.

Opmerkingen 

Als FieldNames als resultaat een vraagteken (?) of de naam van slechts één veld geeft, gaat u naar het dialoogvenster Berekening opgeven en controleert u of het Uitkomsttype is ingesteld op tekst. Maak tevens het veld in de lay-out groter zodat meer veldnamen kunnen worden weergegeven.

Voorbeeld 1 

FieldNames ("Klanten" ; "") geeft als resultaat een lijst met alle velden in de standaardtabel van het databasebestand Klanten.

Voorbeeld 2 

FieldNames ("Klanten" ; "Gegevensinvoer") geeft als resultaat een lijst met alle velden, met inbegrip van gerelateerde velden, in het databasebestand Klanten die in de lay-out Gegevensinvoer voorkomen.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules