Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren > dBase III- en IV DBF-indeling
 

dBase III- en IV DBF-indeling

U kunt dBASE III- en dBASE IV-compatibele DBF-bestanden importeren, converteren en exporteren.

DBF-bestanden converteren naar FileMaker Pro Advanced

In FileMaker Pro Advanced worden veldnamen uit het DBF-bestand gebruikt.

De veldtypen tekst, getal, datum en tijd worden uit het DBF-bestand geconverteerd.

FileMaker Pro Advanced importeert dBASE-memoveldgegevens als het memobestand (<bestandsnaam>.dbt) zich in dezelfde map bevindt als het DBF-bestand (<bestandsnaam>.dbf).

DBF-bestanden exporteren

Voor het exporteren van een DBF-bestand vanuit FileMaker Pro Advanced en voor het importeren ervan in een andere toepassing, moet de database aan bepaalde DBF-criteria voldoen:

maximaal tien tekens per veldnaam (spaties worden omgezet in onderstrepingstekens, alle letters worden omgezet in hoofdletters)

geen dubbele veldnamen

maximaal 128 velden

maximaal 254 tekens per veld

maximaal 4000 bytes per record

Alleen de eerste waarde in een herhalend veld wordt geëxporteerd. Voor meer informatie over het exporteren van gegevens uit herhalende velden kijkt u in de FileMaker Knowledge Base.

U kunt Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens niet selecteren wanneer u in deze indeling exporteert.

Verwante onderwerpen 

Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren

Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced