Hantera plugin-program > Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern
 
Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om dina delade databasfiler använder scriptsteget Installera Plug-In kan du aktivera scriptsteget för att uppdatera plugin-filer på serversidan.
Så här aktiverar du scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern:
I Admin Console klickar du på fliken Databasserver > Server-plugin och väljer sedan Tillåt att scriptsteget Installera Plug-in kan installera, uppdatera och läsa in plugin-filer på servern.
Scriptsteget Installera Plug-In uppdaterar plugin-filen i mappen på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Database Server\Extensions\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Database Server/Extensions/
Så här aktiverar du scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program för webbpublicering:
I Admin Console klickar du på fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar och väljer sedan Tillåt att scriptsteget Installera Plug-in kan installera, uppdatera och läsa in plugin-filer för webbpublicering.
Scriptsteget Installera Plug-In uppdaterar plugin-filen i mappen på datorn som kör Web Publishing Engine i din FileMaker Server-driftsättning.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\publishing-engine\cwpc\Plugins\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Web Publishing/publishing-engine/cwpc/Plugins/
Kommentar
Eftersom plugin-program är olika för Windows och macOS bör du endast köra scriptet Installera Plug-In från en klient som kör samma operativsystem som värddatorn.
Mer information om hur du använder scriptsteget Installera Plug-In finns i FileMaker Pro Hjälp.
Relaterade avsnitt 
Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)
Hantera plugin-program