Aktivera delning via ODBC/JDBC
 
Aktivera delning via ODBC/JDBC
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Server kan vara värd för data via ODBC/JDBC för andra program (som kalkylblad, ordbehandlare och rapporteringsverktyg). Användarna kan visa, analysera och ändra data i delade FileMaker-databaser. Om du vill vara värd för data måste du aktivera denna funktion i FileMaker Admin Console och använda FileMaker Pro för att aktivera delning via ODBC/JDBC i varje databas som du vill dela.
Mer information finns i Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC.
Så här gör du för att aktivera delning via ODBC/JDBC:
1. Klicka på fliken Allmänna inställningar > ODBC/JDBC.
2. Markera Aktivera ODBC/JDBC.
Kommentar
När denna funktion aktiveras kan klienterna använda FileMaker Server som en datakälla via ODBC och JDBC. Du behöver inte aktivera denna funktion för ODBC/JDBC-datakälla för att vara värd för FileMaker Pro-databaser som har åtkomst till en extern SQL-datakälla via ODBC. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.
Om andra program ska få tillgång till FileMaker-data från en FileMaker Server-värd, måste drivrutiner för ODBC- och JDBC-klienter vara installerade på de datorer som kör de andra programmen. Installerare för klientdrivrutinerna finns i xDBC-mappen i installationsdiskavbildningen och på nedladdningssidan för FileMaker. Se FileMaker Guide för ODBC och JDBC.
Du måste använda FileMaker Pro för att aktivera ODBC-/JDBC-delning i varje databas du vill dela. Se FileMaker Pro Hjälp.
Detaljerad information om vilka SQL-uttryck som stöds av FileMaker-programmen finns i FileMaker SQL-referens.