Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server > Ansluta till externa ODBC-datakällor
 
Ansluta till externa ODBC-datakällor
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du vill vara värd för en FileMaker Pro-databas som fungerar med data i en extern ODBC-datakälla, måste du konfigurera en ODBC-klientdrivrutin för den ODBC-datakälla som FileMaker Pro-databasen har åtkomst till. Om databasen exempelvis kommer att använda poster från en Oracle-databas måste du konfigurera en Oracle-klientdrivrutin.
Obs!  ODBC-klientdrivrutinen måste vara installerad och konfigurerad på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
När en FileMaker Pro-klient eller webbpubliceringssession ansluter till den delade FileMaker Pro-databasen får FileMaker Server åtkomst till data i den externa ODBC-datakällan å klientens vägnar. Därför samverkar inte den klient som är ansluten till FileMaker Server inte direkt med den externa datakälla, och behöver inte installera och konfigurera en ODBC-klientdrivrutin. Endast masterdatorn i FileMaker-lösningen kräver ODBC-klientdrivrutinen.
Detaljerad information om att utforma en FileMaker Pro-databas som får åtkomst till externa datakällor finns i FileMaker Pro Hjälp.
Så här gör du för att konfigurera en ODBC-klientdrivrutin och ställa in en DSN på FileMaker Server:
Hur du samverkar med datakällor, tillhandahåller lösenord och utför och visar frågeresultat varierar mellan de olika klientdrivrutinerna för varje program. Dessutom kan konfigurationen av datakällan variera för ODBC-klientdrivrutiner från olika tillverkare.
En lista över datakällor och ODBC-klientdrivrutiner som stöds finns i FileMaker Pro Hjälp.
Använd följande procedurer som allmänna riktlinjer för konfiguration av datakällor (mer information finns i dokumentationen som medföljer varje datakällprogram).
Konfigurera DSN (Windows)
1. I Windows Kontrollpanel öppnar du Administrationsverktyg > Datakällor (ODBC).
I Windows-versioner med Start-menyn visas Administrationsverktyg i kategorin System och säkerhet.
I Windows-versioner med Start-skärmen visas Administrationsverktyg i menyn Snabbknappar när du klickar på knappen Inställningar.
2. Klicka på fliken System-DSN i ODBC – Administrera datakälla.
Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.
Ett systemrelaterat DSN är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.
Viktigt!  Endast system-DSN stöds för FileMaker Pro-databaser som fungerar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet i FileMaker Pro.
3. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.
Alla ODBC-klientdrivrutiner som är installerade på datorn visas i en lista.
FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Information om drivrutiner som stöds finns på http://www.filemaker.com/se/support/.
Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.
4. Välj drivrutinen för den datakälla som den delade FileMaker Pro-databasen är utformad för att ge åtkomst till, klicka sedan på Slutför.
5. Vid Datakällnamn anger du det identiska DSN-namn som FileMaker Pro-databasen är utformad för att ansluta till.
Viktigt!  Namnet du anger här måste vara exakt likadant som det DSN-namn som databasen utformades för att använda i FileMaker Pro. För varje DSN som används av varje databas som du är värd för måste du konfigurera ett matchande DSN-namn på FileMaker Server-huvuddatorn.
För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t.ex. hur du identifierar en viss datakällfil.
Konfigurera DSN (macOS)
De här anvisningarna förutsätter att du har installerat ODBC Manager från Actual Technologies på http://www.odbcmanager.net, som är ett gratisprogram som FileMaker inte ger support för.
1. Starta verktyget ODBC Manager. (ODBC Manager installeras i mappen Verktygsprogram i mappen Program.)
2. Klicka på fliken System-DSN i ODBC Manager.
Om datakällan redan finns i listan är drivrutinen redan konfigurerad. Du kan hoppa över resten av stegen och börja öppna ODBC-data eller välja din datakälla och klicka på Konfigurera om du vill ändra sättet att samverka med datakälla.
Ett systemrelaterat DSN (Data Source Name, dvs namn på datakälla) är tillgängligt för alla användare som loggar in på din dator. Ett användar-DSN är bara tillgängligt när du loggar in.
Viktigt!  Endast system-DSN stöds för FileMaker Pro-databaser som fungerar med ODBC-tabeller i relationsdiagrammet i FileMaker Pro.
3. Klicka på Lägg till om du vill konfigurera en drivrutin för datakällan.
Alla ODBC-klientdrivrutiner som är installerade på datorn visas i en lista.
FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Information om drivrutiner som stöds finns på www.filemaker.se/support/.
Installera en ny drivrutin med hjälp av installationsprogrammet för drivrutinen.
4. Välj drivrutinen för den datakälla som den delade FileMaker Pro-databasen är utformad för att ge åtkomst till, klicka sedan på Slutför.
En installationsdialogruta öppnas.
5. Vid Datakällnamn anger du det identiska DSN-namn som FileMaker Pro-databasen är utformad för att ansluta till.
Viktigt!  Det datakällnamn du anger här måste vara exakt likadant som det datakällnamn som databasen utformades för att använda i FileMaker Pro. Så för varje databasnamn som används av varje databas som du är värd för måste du konfigurera ett matchande datakällnamn på FileMaker Server-masterdatorn.
För många drivrutiner kan du också anpassa anslutningen till en datakälla, t.ex. hur du identifierar en viss datakällfil.
Relaterade avsnitt 
Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server