Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server > Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC
 
Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du kan använda FileMaker Server som värd för en FileMaker-databasfil som används som datakälla och dela dina data med andra program via ODBC och JDBC. FileMaker Server tillåter upp till 50 anslutningar och stöder lokal åtkomst (från samma dator) och fjärråtkomst (både från programsystem (s.k. middleware) som t.ex. webbservrar och för fjärråtkomst för klienter från skrivbordsprogram).
Om du vill dela en FileMaker Pro-databas via ODBC och JDBC:
1. I FileMaker Pro öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för de konton som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Tillgång via ODBC/JDBC. Se FileMaker Pro Hjälp.
Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler använda denna behörighetsuppsättning med den utökade behörigheten Tillgång via ODBC/JDBC aktiverad.
2. I FileMaker Server Admin Console klickar du på fliken Allmänna inställningar > ODBC/JDBC och markerar Aktivera ODBC/JDBC.
3. Överför databasfilen. Mer information finns i Delade databaser.
Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-lösning måste alla databasfiler finnas på samma FileMaker Server-lösning.
4. På varje klientdator som behöver får åtkomst till den delade databasen installerar och konfigurerar du klientdrivrutinen för ODBC eller JDBC på FileMaker.
Se FileMaker Guide för ODBC och JDBC.
Relaterade avsnitt 
Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server